Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

SLOVINSKO

ALPSKÁ KRÁSKA V JARNÍM KVĚTU A JEJÍ UMĚLECKÉ POKLADYNení na světě země, kde by se na tak relativně malém území koncentrovalo takové množství přírodních krás a architektonických památek, jako je středoevropské Slovinsko. Tento okružní poznávací zájezd vás seznámí s nejdůležitějšími a nejkrásnějšími místy, jaké nám tato alpská země může nabídnout. Za devět dnů shlédneme bohatou plejádu gotických hradů, malebných údolí, renesančních zámků, divokých soutěsek, středověkých fresek i úchvatných meandrů řek a nakonec se ještě zastavíme v rakouských Korutanech v místech, kde se raně středověký slovinský stát zrodil. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.Zájezd bez nočních přejezdů!

TERMÍN: 28.04. – 06.05.2016

CENA: 13.490,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

  • 1. DEN V brzkých ranních hodinách z ČR vyrazíme přes Rakousko do Slovinska. Při první zastávce si na své přijdou milovníci středověkých fresek v kostelíku MARTJANCI a obdivovatelé JOSIPA PLEČNIKA ve vesnici BOGOJINA. Zbytek dne strávíme prohlídkou druhého největšího slovinského města MARIBORU, kde budeme rovněž nocovat.
  • 2. DEN Zrána navštívíme vinařské středisko ORMOŽ s barokním habsburským sídlem a přesuneme se do PTUJE, kde si vychutnáme atmosféru půvabného městečka na úpatí středověkého hradu. Ve vsi PTUJSKA GORA se pokocháme gotickým kostelem s jedinečným oltářem a zachovalými freskami. Po prohlídce barokního zámku ŠTATENBERG se ještě zastavíme ve středověké kartouze ŽIČE a na nocleh se přesuneme do starobylého města CELJE.
  • 3. DEN Panoramatická jízda malebným údolím řeky SÁVY kolem hradů SEVNICA, RAJHENBURG, BREŽICE a MOKRICE. Odpoledne pokračujeme stejně pestrým údolím řeky KRKA k bývalému cisterciáckému klášteru KOSTANJEVICA a ještě se zastavíme u vodního hradu OTOČEC.
  • 4. DEN Po ranní prohlídce dolenjského střediska NOVO MESTO, se vydáme údolím řeky KRKA k malebnému hradu ŽUŽEMBERK a cisterciáckému klášteru STIČNA. Odpoledne se ještě po prohlídce fresek v gotickém kostele CRNOGRB přesuneme do malebného městečka ŠKOFJA LOKA. Následující tři noclehy strávíme ve městě VRHNIKA.
  • 5. DEN Dopoledne navštívíme v obci POSTOJNA nejkrásnější krápníkové jeskyně v Evropě i nedaleký renesanční PREDJAMSKI GRAD. Následuje hlavní město Slovinska LUBLAŇ, kde si prohlédneme hrad, Plečnikovo TROJMOSTÍ, secesní skvosty, barokní centrum i některá z řady muzeí včetně PLEČNIKOVA DOMU.
  • 6. DEN V ranních hodinách zamíříme k JADRANU a prvním zastavením bude kostelík HRASTOVLJE s jedinečnými středověkými freskami. Odsud se přesuneme do rybářského městečka PIRAN, rodiště skladatele GIUSEPPE TARTINIHO. Posléze se ztratíme v úzkých uličkách středověkého jádra městečka IZOLA. Odpoledne se pokocháme krásami benátské architektury v přímořské metropoli KOPERU.
  • 7. DEN Po snídani se zastavíme u skalního mostu v přírodní rezervaci RAKOV ŠKOCJAN a pokračujeme do světoznámého hřebčína LIPICA. Malebnou VIPAVSKOU DOLINOU se přesuneme do hornického městečka IDRIJA (UNESCO), kde kromě hradu navštívíme i štolu druhého největšího rtuťového dolu na světě. Posledním zastavením bude v horách ukrytá partizánská nemocnice FRANJA. Nocleh v TOLMINU v údolí řeky SOČI.
  • 8. DEN Po krátké zastávce v KOBARIDU u památníku první světové války se přesuneme silnicí vybudovanou ruskými válečnými zajatci přes panoramatické sedlo VRŠIČ (1.611 m) s blízkou RUSKOU KAPLÍ a přes vysokohorské lyžařské letovisko KRANJSKA GORA k BLEDSKÉMU JEZERU. Navštívíme BLEDSKÝ HRAD nad jezerem i kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE na ostrově. Přesuneme se k BOHINJSKÉMU JEZERU a k nedalekým vodopádům SAVICA.
  • 9. DEN Po krátké zastávce ve fascinujícím Muzeu včelařství na zámku v RADOVLJICI se přesuneme do Rakouska do města CELOVEC (KLAGENFURT). Po procházce historickým středem si prohlédneme legendární „knížecí kámen“ v KORUTANSKÉM ZEMSKÉM MUZEU a kamenný trůn karantánských vévodů v nedaleké lokalitě GOSPA SVETA (MARIA SAAL). Pokračujeme v cestě do ČR a ve večerních hodinách návrat domů.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava

SVOZ:
Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto od 3 osob

UBYTOVÁNÍ:
8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích


STRAVOVÁNÍ:
snídaně


CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí a připojištění stornopoplatků, doprava klimatizovaným autobusem, 8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, informační materiály


CENA NEZAHRNUJE:
vstupy (cca 150 EUR) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 2.990,- Kč, KčCopyright © 2013 - 2016 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist