Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ OKRUH CHORVATSKEM

JADRANSKÁ PRINCEZNA ZNÁMÁ A NEZNÁMÁChorvatsko dnes představuje pro naše turisty nejoblíbenější a nejnavštěvovanější přímořskou destinaci. Ale ruku na srdce. Co víte o jeho historii, umění, kultuře a významných osobnostech? Chorvatsko není jenom moře a ostrovy. Právě na tomto jedinečném zájezdu náš čeká povídání o středověkých chorvatských králích, nejslavnější chorvatské hrady a zámky, zapomenutý svět Slavonie, Záhoří a Liky, živá metropole Záhřeb, skvosty severní Dalmácie Šibenik a Zadar a nakonec Plitvická jezera v době, kdy města ještě nepřekypují davy turistů a kdy se příroda Středomoří probouzí do bohaté zeleně a pestrobarevných květů. Zájezd připravil a provází Kamil Hanák.Zájezd bez nočních přejezdů!

TERMÍN: 19.04. – 27.04.2017

CENA: 13.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

  • 1. DEN V brzkých ranních hodinách odjezd z České republiky do Chorvatska. První zastávkou bude královské město VARAŽDÍN. Po prohlídce renesančního zámku se projdeme po zachovalém barokním centru města. Na nocleh se přesuneme na okraj města.
  • 2. DEN V zapomenutém kraje ZÁHOŘÍ (Zagorje) nás čekají samá nej. S nejslavnějším chorvatským barokním malířem IVANEM RANGEREM se seznámíme v BELCI a LEPOGLAVĚ. Pak si prohlédneme nejnavštěvovanější chorvatský zámek TRAKOŠĆAN a nejzachovalejší chorvatský hrad VELIKI TABOR. Odpoledne se zastavíme v KUMROVCI v rodném domě JOSIPA BROZE TITA. Dva noclehy v nejznámějším mariánském poutním místě MARIJA BISTRICA.
  • 3. DEN Po snídani se zastavíme u dvou impozantních venkovských sídel NOVI DVORI a JANUŠEVEC. Prohlídku hlavního města ZÁHŘEBU zahájíme v HORNÍM MĚSTĚ (kostel sv. Marka, Palác bánů, Parlament, MEŠTROVIĆOVA GALERIE, bohatě zdobený KOSTEL SV. KATEŘINY), tržnicí na náměstí DOLAC projdeme na KAPTOL (Záhřebská katedrála, Arcibiskupský palác) a zbytek času strávíme v některém z muzeí v DOLNÍM MĚSTĚ (Archeologické, Galerie starých mistrů nebo Etnografické).
  • 4. DEN Cestou do SLAVONIE si ve vsi KRIŽEVCI prohlédneme nádherný ikonostas. S uměním naivních malířů se seznámíme v KOPRIVNICI a ve vesničce HLEBINE. Následně navštívíme kruhový hrad ĐURĐEVAC, odkud se vydáme do VIROVITICE, střediska zemědělského kraje PODRÁVÍ. Na nocleh zamíříme do kdysi templářského městečka NAŠICE, kterému vévodí zámek Pejačevićů a františkánský klášter.
  • 5. DEN První část dne se pokocháme barokní nádherou OSIJEKU s areálem rozsáhlé pevnosti na řece Drávě a řadou památných klášterů a kostelů v Horním městě. Barokní město VUKOVAR nám připomene nedávnou válku při rozpadu Jugoslávie. Nakonec se ještě stavíme ve věhlasném centru středověkého biskupství ĐAKOVO s monumentální katedrálou postavenou vídeňskými architekty.
  • 6. DEN Dopoledne prohlídka SISAKU s vykopávkami antické města COLONIA FLAVIA SISCIA a slavnou pevností, kde Turci poprvé na evropské půdě zažili porážku. Další část dne strávíme v jarně rozkvetlém národním parku PLITVICKÁ JEZERA (UNESCO). Odpoledne si ještě vyšlápneme na hrad v KNINU, místa korunovace chorvatských králů.
  • 7. DEN Po zastávce u mauzolea sochaře IVANA MEŠTROVIĆE v OTAVICI nás čekají dvě perly Jadranu. Nejprve si v ŠIBENIKU prohlédneme nádhernou goticko-renesanční KATEDRÁLOU SV. JAKUBA (UNESCO), a po prohlídce dalších gotických a renesančních staveb se vydáme na středověké hradby. Druhou zastávkou bude ZADAR, pokladnice předrománské, románské a renesanční architektury, kde shlédneme především ROTUNDU SV. DONÁTA a KOSTEL PANNY MARIE.
  • 8. DEN Ráno navštívíme ve SMILJANU rodný domek srbského velikána NIKOLY TESLY a přemístíme se na prohlídku hradu Frankopanů v OGULINU, kde byl vězněn i sám Tito. Odpoledne navštívíme město KARLOVAC vybudované jako renesanční pevnost. Další zastávkou bude hradbami a baštami obehnaný zámek OZALJ nacházející se na příkrém skalisku nad řekou Kupou.
  • 9. DEN Brzy ráno se projdeme po vinařském středisku ČAKOVEC s dvěma zámky a na předměstí ve vesničce ŠENKOVEC se stavíme v gotické kapli sv. Jeleny vyzdobené freskami. S Chorvatskem se rozloučíme v malebné vesnici ŠTRIGOVA, rodišti sv. Jeronýma a s nádherným barokním chrámem. Kolem poledne odjezd do ČR a návrat domů v nočních hodinách.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Pardubice, Hradec Králové, Praha, Jihlava, Brno, Bratislava

SVOZ:
Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto od 3 osob

UBYTOVÁNÍ:
8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích

STRAVOVÁNÍ:
snídaně

CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí a připojištění stornopoplatků, doprava klimatizovaným autobusem, 8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, informační materiály

CENA NEZAHRNUJE:
vstupy (cca 150 EUR) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 2.900,- Kč Kč, večeře Kč


Copyright © 2013 - 2017 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist