Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ OKRUH MAĎARSKEM

ZEMÍ KORUNY SVATÉHO ŠTĚPÁNA ZA BÁJNÝM PTÁKEM TURULEM


Maďarsko v kostce anebo to nejdůležitější z Maďarska v devíti dnech. Doposud jste Maďarskem hlavně projížděli, případně jste tam krátkodobě zavítali za koupelí v termálních lázních či kulinářskými zážitky. Nyní máte možnost poznat Maďarsko v celém rozsahu, neboť tento zájezd vás provede všemi nejvýznamnějšími kouty této malebné a opomíjené země. Navštívíme téměř všechny památky a přírodní zajímavosti, které jsou uvedeny na seznamu UNESCO, a necháme se okouzlit krásou maďarských hor, uhrančivostí nekonečné pusty, půvabností maďarských měst a konečně lahodností maďarských pokrmů i opojností maďarského vína. Po dobu celého zájezdu nás bude doprovázet maďarská historie, a to nejen na královských hradech, v úctyhodných klášterech či na skvostných zámcích. A poznáme rovněž spoustu krajových lidových zvyků a folklórních tradic. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.

Zájezd bez nočních přejezdů!

TERMÍN: 29.04. – 07.05.2017

CENA: 12.990,- KčPROGRAM ZÁJEZDU 

  • 1. DEN V ranních hodinách odjezd z České republiky přes Slovensko do Maďarska. Po krátké zastávce u skvostu románské architektury v LÉBÉNY navštívíme jednu z nejvýznamnějších památek počátků uherského státu – opatství PANNONHALMA (UNESCO). Zbytek dne strávíme prohlídkou malebného města RÁBU (Győr).
  • 2. DEN Dopoledne prohlídka VESZPRÉMU, sídelního města uherských královen a prvního maďarského biskupství. Po poledni si na břehu BLATENSKÉHO JEZERA prohlédneme rybářskou vesnici TIHANY s opatstvím a skanzenem. Od jezera se přesuneme do STOLIČNÍHO BĚLEHRADU (Székesfehérvár), korunovačního střediska Uherského království se zachovaným městským jádrem.
  • 3. DEN Po snídani si prohlédneme monumentální baziliku v OSTŘIHOMI (Esztergom) s královským palácem. Posléze projedeme podél Dunaje k ruinám královské citadely ve VISEGRÁDU, odkud se otevírá ohromující výhled na ohbí Dunaje. Poblíž dunajského ostrova navštívíme rozkošné městečko SZENTENDRE s mnoha srbskými pravoslavnými památkami a největším a nejlepším skanzenem v Maďarsku.
  • 4. DEN celodenní návštěva BUDAPEŠTI (UNESCO). Nejprve si v BUDÍNĚ prohlédneme GELLÉRTŮV VRCH a čtvrť TABÁN, pak se přesuneme na HRADNÍ VRCH s Královským palácem, Matyášovým kostelem a Rybářskou baštou. Druhá část dne bude věnována PEŠTI (Parlament, bazilika sv. Štěpána, Státní opera).
  • 5. DEN Ráno navštívíme barokní perlu Maďarska, královský palác v GÖDÖLLŐ, kde významné stopy zanechala choť Františka Josefa, půvabná císařovna Sisi. Pak se přesuneme do palócké vesnice HOLLÓKŐ (UNESCO) s unikátní lidovou architekturou. Odtud se úbočím pohoří MÁTRA vydáme na nejvyšší vrchol Maďarska KÉKESTETŐ (1015 m) s televizní věží s vyhlídkovou plošinou. Odpoledne strávíme v rozkošném městečku EGER s hradem a barokními skvosty.
  • 6. DEN V první části dne si prohlédneme univerzitní město MIŠKOVEC (Miskolc) se středověkým hradem DIÓSGYŐR a nedalekými lázněmi MISKOLC-TAPOLCA s půvabnou kulisou pohoří BÜKK. Po poledni navštívíme renesanční hrad ŠARIŠSKÝ POTOK (Sárospatak), kde jistý čas pobýval i Jan Ámos Komenský. Večer nás čeká prohlídka i ochutnávky vína v TOKAJI (UNESCO).
  • 7. DEN Dopoledne prohlídka okouzlujícího města DEBRECÍNA (Debrecen), významné kalvínské bašty na východě Maďarska. Cestou na jih se zastavíme v NÁRODNÍM PARKU HORTOBÁGY (UNESCO), s rozsáhlou pustou, unikátním hřebčínem a skvělou kuchyní. Odpoledne nás čeká unikátní secesní město KECSKEMÉT s nezapomenutelnými památkami.
  • 8. DEN Nejprve se vrátíme do období legendárního příchodu Maďarů, což nám připomene Arpádův památník v Národním historickém pamětním parku v ÓPUSZTASZERU. Pak se přesuneme do SEGEDÍNU (Szeged), volnomyšlenkářského města s rozmanitou paletou architektonických slohů. Odpoledne nás čeká památník v MOHÁČI, kde se odehrála roku 1526 bitva znamenající i naši národní tragedii. Zbytek dne strávíme v PĚTIKOSTELÍ (Pécs), maďarským „středomořským“ městem s tureckou až orientální atmosférou. Prohlédneme si katedrálu sv. Petra, mešitu, synagogu i raně křesťanské mauzoleum (UNESCO).
  • 9. DEN Dopoledne návštěva velkolepého zámku Esterházyů v městečku FERTŐD (UNESCO). Následně návštěva pohraniční ŠOPRONĚ (Sopron), kde se budeme moci pokochat historickým jádrem starobylého města. Odpoledne odjezd do ČR a návrat ve večerních hodinách.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava


SVOZ:
Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto od 3 osob


UBYTOVÁNÍ:
8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích


STRAVOVÁNÍ:
8x snídaně, možnost připlacení večeře


CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí a připojištění stornopoplatků, doprava klimatizovaným autobusem, 8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, informační materiály


CENA NEZAHRNUJE:
vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 2.800,- Kč, večeře 2.200,- KčCopyright © 2013 - 2017 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist