Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

UKRAJINA - RUSKO - BĚLORUSKO

SKVOSTY STARÉ RUSI A ZLATÝ PRSTEN MOSKVYPokud chcete poznat místa, kde se zrodila stará Rus, předchůdkyně dnešní největší země světa, pokud chcete poznat její tradice a pochopit byzantské kořeny, které jsou základem kultury všech tří východoslovanských zemí: Ruska, Ukrajiny a Běloruska, pak je toto ten správný zájezd, který hledáte. Kromě staré metropole Kyjevské Rusi ‑ Kyjeva i pozdějšího carství ‑ Moskvy, se toto putování zaměřuje především na Zlatý prsten Ruska, turistickou trasu po středověkých městech centrálního Ruska, kde se soustřeďují proslavené historické a architektonické památky, díla z období největší slávy vladimirsko‑suzdalského stavitelství. Zachované pevnosti, chrámy a kláštery patří mezi klenotnice ruského středověkého umění. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.TERMÍN: 11.05. – 24.05.2014

CENA: 23.490,- KčPROGRAM ZÁJEZDU 

  • 1. DEN Odjezd z ČR a cesta přes Polsko na Ukrajinu.
  • 2. DEN První zastávkou bude architektonický skvost Ukrajiny - kosmopolitní LVOV (UNESCO), kde se bohaté kupecké domy mísí s mnoha katolickými kostely, pravoslavnými chrámy a židovskými památkami.
  • 3. DEN Ráno navštívíme obrovský klášterní komplex POČAJIV, po Kyjevu druhou nejposvátnější ukrajinskou památku. Posléze se přesuneme do oblasti Volyně, kde po krátkých zastávkách v KREMENCI s pozůstatky hradu a jezuitské koleje a v DUBNĚ se zbytky renesančního hradu Ostrožských, navštívíme metropoli LUCK se zachovalým historickým jádrem (hrad, katedrála, barokní chrámy a především hospoda U ŠVEJKA). Na nocleh se přesuneme do ŽITOMIRU.
  • 4. DEN Celodenní návštěva KYJEVA - chrám sv. Vladimíra, Opera, Zlatá brána, katedrála sv. Sofie, klášter sv. Michala, Vladimirský vrch s vyhlídkou a sochou sv. Vladimíra, Náměstí nezávislosti, Chreščatyk. Odpoledne navštívíme KYJEVSKO-PEČERSKOU LÁVRU (UNESCO) s rozsáhlými katakombami.
  • 5. DEN Dopoledne si prohlédneme ČERNIGOV (UNESCO), metropoli Polesí, která je díky velké koncentraci klášterů se zlatými kupolemi, kostelními věžemi a mnoha historickými památkami zvána muzeem pod širým nebem či ukrajinským Jeruzalémem. Odpoledne přejezd do Ruské federace. V případě dlouhého stání na hranicích (někdy i 5 hodin) pozdní příjezd na hotel.
  • 6. DEN První zastávka v Rusku bude ve vesnici SPASSKOJE-LUTOVINOVO s rodovým zámečkem I. S. Turgeněva a parkem. Odpoledne navštívíme v JASNÉ POLJANĚ panské sídlo Lva Nikolajeviče Tolstého, muzeum a hrob tohoto slavného velikána. V nedaleké TULE se projdeme po hradě postaveném podle vzoru moskevského Kremlu.
  • 7. DEN Tento den se budeme věnovat návštěvě MOSKVY - Rudé náměstí (UNESCO), chrám Vasila Blaženého, Mauzoleum, Kreml (UNESCO), Manéžní náměstí, Bolšoj těatr, Kitaj-gorod, chrám Krista Spasitele.
  • 8. DEN Prvním městem Zlatého prstenu, které navštívíme, bude SERGIJEV POSAD s TROJICKO- SERGIJEVSKOU LÁVROU (UNESCO), největším klášterem v Rusku. V katedrále Nejsvětější Trojice uvidíme slavný ikonostas ANDREJE RUBLEVA. Další zajímavé město staré Rusi, PERESLAVL- ZALESSKIJ, navštívíme odpoledne. Toto rodiště ALEXANDRA NĚVSKÉHO bývalo bohatým sídlem údělného knížectví, jehož slávu dodnes připomínají budovy klášterů nikitského, danielského, fjodorovského a gorického.
  • 9. DEN V první polovině dne navštívíme ROSTOV VELIKÝ, nejstarší město severovýchodní Rusi, staré centrum knížectví a sídlo metropolity. Prohlédneme si hrad a nejvzácnější památku - chrám Zesnutí Bohorodice s překrásnými freskami a samostatnou zvonicí. Přesun do JAROSLAVLE (UNESCO), kde naši pozornost upoutají zbytky opevnění, Svatá brána a chrám Proměnění Páně.
  • 10. DEN Ve starobylém městě KOSTROMA si prohlédneme IPATĚVSKÝ KLÁŠTER s malebným chrámem Nejsvětější Trojice a sousední skanzen ruské vesnice. Odpoledne se zastavíme ještě v městečku PLJOS, které se díky své malebnosti stalo vyhledávaným místem ruských krajinářů, především malíře LEVITANA, který zde má své muzeum.
  • 11. DEN Navštívíme jedno z nejkrásnějších ruských měst SUZDAL (UNESCO). Prohlédneme si hradní čtvrť s chrámy, jejichž cibulovité věžičky se zvedají na pozadí dřevěných domků a zeleně. V nedalekém VLADIMIRU (UNESCO) vstoupíme slavnou ZLATOU BRANOU do Kremlu a prohledneme si chrám Zesnutí Panny Marie s freskami od Rubleva. Za městem se ještě zastavíme při ústí Něrli do Kljazmy u starobylého chrámu PANNY MARIE POMOCNÉ NA NĚRLI, nejkrásnějšího díla raného ruského stavitelství.
  • 12. DEN Dopoledne se přesuneme k MOŽAJSKU, v jehož blízkosti se u vesnice BORODINO zastavíme u památníku slavné bitvy proti Napoleonovi. Odpoledne přejedeme do starobylého města SMOLENSKA „západního klíče k ruskému státu“. Kromě středověkého hradu a starých chrámů si prohlédneme také slavný památník zavražděných polských důstojníků v nedaleké KATYNI. Na nocleh přejedeme do BĚLORUSKA.
  • 13. DEN Dopoledne návštěva MINSKU - hlavního města Běloruska. Prohlídka historického centra s radnicí, katolickou a pravoslavnou katedrálou, státních budov a Trojického předměstí. Cestou na hranice se ještě krátce zastavíme v malebném městečku KOBRYNU, kde si prohlédneme náměstí s domkem polního maršála SUVOROVA. Noční přejezd přes Polsko.
  • 14. DEN Příjezd do ČR odpoledne.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha, Poděbrady, Pardubice, Hradec Králové, Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Olomouc, Český Těšín


SVOZ:
Brno od 3 osob


UBYTOVÁNÍ:
11x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu v 2lůžkových pokojích


STRAVOVÁNÍ:
11x polopenze


CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí a připojištění stornopoplatků, doprava klimatizovaným autobusem (cca 6 500 km), 11x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu v 2lůžkových pokojích, 11x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály


CENA NEZAHRNUJE:
vstupy, víza a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 4 800 Kč, vízum do Ruska cca 1750 Kč, do Běloruska cca 390 KčCopyright © 2013 - 2014 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist