Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ OKRUH POLSKEM

PO STOPÁCH POLSKÝCH KRÁLŮ A SVATÉHO VOJTĚCHAZveme vás na jedinečný poznávací zájezd, v němž budete mít mimořádnou příležitost seznámit se s předními architektonickými památkami, významnými městy a přírodními scenériemi našeho severního souseda. Polsko je rozhodně země, která nám má co nabídnout, a budete možná až překvapeni skutečností, že tato země je vysloveně pokladnicí pro milovníky umění a historie. Naše putování začne v sousedním a nám blízkém Slezsku a povede přes kolébku polské státnosti Velkopolsko, dále přes etnograficky bohaté kraje Kujavy a Kašubsko až k Baltskému moři. Nebudou chybět ani Mazurská jezera, hrady německých rytířů a hlavní město Varšava. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.Zájezd bez nočních přejezdů!

TERMÍN: 12.05. – 20.05.2020

CENA: 11.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

  • 1. DEN V ranních hodinách odjezd do Polska. Nejprve si prohlédneme jedinečné architektonické stavby tzv. hrázděné kostely míru (UNESCO) v JAWORU a ŚWIDNICI. Pak se přesuneme do metropole Slezska VRATISLAVI. Navštívíme Staré město, Pískový a Tumský ostrov s mnoha významnými gotickými památkami a samozřejmě nezapomeneme na slavnou Halu století (UNESCO).
  • 2. DEN Dopoledne si prohlédneme barokní památky a náměstí v LEŠNU spjatém s Janem Ámosem Komenským a dalšími českými exulanty, kterým se věnuje i místní muzeum. Pak navštívíme novogotický zámek KÓRNIK s výzdobou ve španělském stylu a úžasným arboretem. Zbytek dne strávíme v metropoli Velkopolska – POZNANI. Prohlédneme si Staré město a Tumský ostrov.
  • 3. DEN Po snídani zamíříme na ostrov uprostřed LEDNICKÉHO JEZERA s muzeem prvních Piastovců v místech, kde středověké Polsko přijalo křesťanství. V bývalém hlavním městě HNĚZDNĚ se pokloníme ostatkům sv. Vojtěcha a v areálu BISKUPIN se vrátíme do doby lidu lužické kultury o 2 500 let nazpět.
  • 4. DEN Budeme se věnovat další z polských zemí, Kujavsku. Ráno se seznámíme s TORUNÍ (UNESCO), která je současně rodištěm MIKULÁŠE KOPERNÍKA. Z historických pamětihodností rozhodně navštívíme Dům Mikuláše Koperníka a slavnou Šikmou věž. Odpoledne se přemístíme přes goticko-renesanční rytířské CHEŁMNO do malebných středověkých městeček GRUDZIĄDZ a GNIEW.
  • 5. DEN Výlet do oblasti ŠVÝCARSKÉHO KAŠUBSKA: prohlédneme si skanzen kašubské vesnice WDZYDZE KISZEWSKIE, posléze přejedeme na pobřeží Baltu do SŁOWIŃSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU s pohyblivými písečnými dunami. Poslední zastávkou bude HELSKÁ KOSA s výjimečnými přírodními krásami a nádhernými písčinami.
  • 6. DEN Na břehu Baltského moře navštívíme GDAŇSK, jedno z nejkrásnějších polských měst, které je symbolem staletého bohatství hanzovních měst. Kromě prohlídky samotného města si ještě za městem prohlédneme gotickou OLIWSKOU KATEDRÁLU a při ústí Visly památník WESTERPLATTE. Odpoledne se přesuneme na prohlídku sídelního hradu řádu německých rytířů v MALBORKU (UNESCO). Na nocleh se přesuneme k hranicím s Kaliningradskou oblastí.
  • 7. DEN Ráno si zameditujeme oslněni nádherným barokem v jenom z nejvýznamnějších center mariánského kultu v Polsku, v klášteře ŚWIĘTA LIPKA. Pak se přesuneme do nedávné pochmurné doby a shlédneme zbytky HITLEROVA VLČÍHO DOUPĚTE. Zbytek dne strávíme na výletní lodi na MAZURSKÝCH JEZERECH, případně koupelí v jezeře.
  • 8. DEN Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností VARŠAVY: Staré a Nové město, Královský zámek, katedrála sv. Jana, Královská cesta, Národní muzeum, Palác vědy a kultury, Łazienkovský palác a Wilanów.
  • 9. DEN Po snídani navštívíme šlechtickou usedlost ve vsi ŻELAZOWA WOLA, kde se narodil a žil skladatel Frédéric Chopin, a kde se nachází největší muzeum věnované tomuto velikánovi. Poslední zastávkou v Polsku bude duchovní centrum země - klášter - Jasná hora v ČENSTOCHOVÉ, nejslavnější mariánská svatyně se zázračnou ikonou Černé Madony. Návrat do ČR ve večerních hodinách.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha, Poděbrady, Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř, Náchod


SVOZ:
Brno, Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto od 3 osob


UBYTOVÁNÍ:
8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích


STRAVOVÁNÍ:
snídaně, možnost připlacení večeře


CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí a připojištění stornopoplatků, doprava klimatizovaným autobusem, 8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, informační materiály


CENA NEZAHRNUJE:
vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 2.500 Kč, večeře 1.990 KčCopyright © 2013 - 2020 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist