Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

SRBSKO - KOSOVO

STŘEDOVĚKÉ SRBSKOTento poznávací zájezd nás seznámí s nejvýznamnějšími pamětihodnostmi středověkého Srbska a zavede nás do úchvatných horských scenérií středního a jižního Srbska, které si vybrali srbští panovníci pro stavbu svých sídel, hradů a klášterů, v nichž se posléze nechávali pohřbít. Během našeho putování poznáme mnohá z měst, která sloužila jako hlavní města středověkého i novodobého Srbska, a navštívíme většinu památek UNESCO této balkánské země. Na své si přijdou především milovníci umění, historie a všichni ti, kteří touží poznat kulturu, přírodu a obyvatele této krásné a zároveň nám tolik blízké země. Nebudou chybět ani chutná jídla, skvělá vína a řízná balkánská hudba. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.TERMÍN: 23.08. – 02.09.2015

CENA: 14.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Brzy ráno odjezd přes Slovensko a Maďarsko do srbské Vojvodiny, odpoledne procházka po secesní SUBOTICI, města se středoevropskou atmosférou a duchem doby Marie Terezie, nocleh v Novém Sadu.
 • 2. DEN NOVI SAD - prohlídka starého centra a rakouské pevnosti PETROVARADIN, přesun do vinařského střediska SREMSKÝCH KARLOVCŮ, kdysi sídla srbských patriarchů, s mnoha barokními stavbami, kaplí míru a vynikajícími víny. Národním parkem Fruška Gora do bývalé antické metropole SIRMIUM s císařskými paláci doby římské ve městě SREMSKA MITROVICA, ubytování.
 • 3. DEN Prohlídka BĚLEHRADU - mauzoleum Josipa Broze Tita, pevnost Kalemegdan, katedrála, zámeček kněžny Ljubice, bohémská čtvrť Skadarlija, hlavní třída Terazije, kostel sv. Marka a monumentální chrám sv. Sávy. Odpoledne vyjedeme na vrchol AVALA s památníkem a z restaurace televizního vysílače z výšky 120 m se pokocháme nádhernými výhledy. Přejedeme do SMEDEREVA k nejrozsáhlejší středověké pevnosti na území střední Evropy. Nocleh v hotelu.
 • 4. DEN Přesun do oblasti Šumadije do městečka TOPOLA, místa spjatého s prvním srbským protitureckým povstáním v roce 1804. Prohlédneme si KARADJORDJŮV ZÁMEČEK a vystoupíme na vrchol OPLENAC s monumentálním mauzoleum královské rodiny Karadjordjevićů. Odpoledne prohlídka opevněných klášterů MANASIJA a RAVANICA, v oblasti Srbského krasu prohlídka jeskyně RESAVSKA PEĆINA, nocleh v hotelu.
 • 5. DEN Výšlap k ruinám Todorovy věže na hradě STALAĆ nad soutokem Jižní a Západní Moravy. Pod svahy pohoří Veliki Jastrebac nasajeme atmosféru středověké metropole Srbska, města KRUŠEVAC se slavnými moravskými stavbami NAUPARA a LAZARICA. Přesuneme se do klášterních areálů pocházejících z doby bitvy na Kosově poli, do kláštera KALENIĆ představující vrchol malířství 15. století a LJUBOSTINJA, jednu z nejkrásnějších staveb moravské školy.Nocleh v lázeňském městě VRNJAČKA BANJA.
 • 6. DEN Cesta magickým kaňonem řeky IBAR, s dominantou pohoří Kopaonik a Golija, prohlídka korunovačního chrámu srbských králů v ŽIČI, výstup na majestátní hrad MAGLIČ, zastávka v areálu STUDENICA (UNESCO), jednom z nejhodnotnějších klášterních komplexů na Balkáně, odpoledne seznámení s orientálním městem NOVI PAZAR a památkami jeho okolí (zbytky hradu Ras, kostel sv. Petra, kláštery Djurdjevi Stubovi, Sopoćani – vše UNESCO), nocleh v pohoří GOLIJA.
 • 7. DEN Přejezd do KOSOVA. Přes středověkou lokalitu BANJSKA se přesuneme do oblasti Metohije do areálu PEĆSKÉHO PATRIARCHÁTU (UNESCO), sídla hlavy srbské pravoslavné církve v úžasné RUGOVSKÉ SOUTĚSCE. Odpoledne přejezd ke klášteru VISOKI DEČANI (UNESCO) s nejrozsáhlejším freskovým cyklem na Balkáně, který zahrnuje několik tisíc kompozic. Nocleh v hotelu.
 • 8. DEN Ráno prohlídka PRIZRENU, jednoho z nejkrásnějších a nejorientálnějších měst Balkánu. Kromě mešit a pevnosti uvidíme slovutný chrám BOGORODICA LJEVIŠKA (UNESCO). Přes pohoří Šar Planina se přesuneme do impozantního kláštera GRAČANICA (UNESCO) s freskami ovlivněnými paleologovskou renesancí. Dále navštívíme památník slavné bitvy na KOSOVĚ POLI (1389), která měla fatální následky pro srbský národ a výrazně ovlivnila celou střední Evropu. Prohlídneme si hlavní město PRIŠTINU s mnoha mešitami, tureckými lázněmi, vládními budovami a muzeem Kosova. Nocleh v hotelu.
 • 9. DEN Seznámíme se s oblastí Polimí. V městečku BERANE navštívíme muzeum Polimí a klášter DJURDJEVI STUPOVI ze 13. století. Přes městečko BIJELO POLJE s kostelíkem SV. PETRA ze 13. stol., odkud pochází nejstarší a nejkrásnější památka srbského písemnictví – MIROSLAVOVO EVANGELIUM, přejedeme do srbského Sandžaku. Zastávka v klášteře MILEŠEVO, světově známém hlavně díky FRESCE BÍLÉHO ANDĚLA, nocleh v klimatických lázních.
 • 10. DEN Po ranní zastávce v ARILJE s chrámem s proslulou realistickou freskovou výzdobou se přesuneme do OVČARSKO-KABLARSKÉ SOUTĚSKY. Zbytek dne strávíme procházkou mezi vrcholky OVČAR a KABLAR v oblasti meandru kolem řeky Západní Morava, s osmi malými kláštery ukrytými hluboko ve skalách, několika hospůdkami a lázeňským městem OVČAR BANJA. Noční přejezd přes Vojvodinu, Maďarsko a Slovensko.
 • 11. DEN Dojezd do ČR večer.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava

SVOZ:
Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto od 3 osob

UBYTOVÁNÍ:
9x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu v 2lůžkových pokojích

STRAVOVÁNÍ:
9x polopenze

CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně horské turistiky a připojištění stornopoplatků, doprava klimatizovaným autobusem (cca 3 800 km), 9x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu v 2lůžkových pokojích, 9x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

CENA NEZAHRNUJE:
vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 2 990 Kč


Copyright © 2013 - 2014 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist