Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

RUMUNSKO - MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

RUMUNSKÝM MOLDAVSKEM DO REPUBLIKY MOLDÁVIES VÝLETEM DO PODNĚSTŘÍ!Vydejte se s námi za poznáním historie, tradic, kultury a přírody dvou zemí - Rumunska a Moldavské republiky, jež jsou spolu těsně spjaty společnou historií, která byla přerušena násilným ruským záborem moldavské Besarábie (dnešní Moldavské republiky) roku 1812. Od té doby byla Besarábie součástí carského a posléze sovětského Ruska, s krátkou přestávkou v meziválečných letech, kdy byla opět součástí Rumunska. Dnes je tato bývalá Moldavská sovětská socialistická republika nejchudším státem Evropy. Při našem putování budeme cestovat i časem, od dácké kultury přes překrásné kláštery z dob vlády Petra Rareše a Štěpána Velikého až po stále živou lidovou architekturu. Především si však můžete za stěnami magických klášterů a vinných sklípků odpočinout od svých všedních starostí. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.TERMÍN: 17.08. – 28.08.2020

CENA: 17.790,- KčPROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odjezd z ČR, noční přejezd přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska.
 • 2. DEN Krátká prohlídka města ALBA IULIA se zachovalým městským jádrem, posléze přesun do SIBINĚ (Sibiu), hlavního města transylvánských Sasů, prohlídka historického jádra, nocleh.
 • 3. DEN Přejezd do středověkého historického BRAŠOVA se zachovalým historickým jádrem, odpoledne návštěva saských vesnic s opevněnými kostely HĂRMAN a PREJMER, nocleh v hotelu v Karpatech.
 • 4. DEN Přes Východní Karpaty přesun do rumunského Moldavska, procházka k BAHENNÍM SOPKÁM u města BERCA nedaleko BUZĂU, pak přesun do vinařského střediska FOCŞANI na ochutnávky vína, cestou na moldavské hranice ještě zastávka u monumentálního památníku MĂRĂSEŞTI připomínajícího hrdinství rumunských vojáků za 1. světové války, nocleh ve městě GALAŢI.
 • 5. DEN V Moldavské republice nejprve zastávka v lázeňském městě CAHUL na jihu země, pak přesun do GAGAUZSKA, kde ve vesnici BEŞALMA navštívíme muzeum Gagauzů, menšiny tureckého původu, a posléze hlavní město regionu COMRAT. Zde uvidíme katedrálu sv. Jana a místní başcani neboli GAGAUZSKÝ PARLAMENT. Cestou na hotel se ještě zastavíme u zámečku Manuca Beje v HÎNCEȘTI. Čekají nás 3 noclehy v Kišiněvě.
 • 6. DEN Dopoledne prohlídka hlavního města Moldavské republiky KIŠINĚVA, pak přesun do vesnice CĂPRIANA, kde se nachází nejvýznamnější poutní klášter vyhlášený i za hranicemi země. Ve městečku CRICOVA navštívíme VELKOLEPÉ PODZEMNÍ AREÁLY S VINNÝMI SKLEPY a ochutnáme lahodná vína.
 • 7. DEN Celodenní výlet do PODNĚSTŘÍ. První zastávkou bude město TIGHINA (Bender), kde si vyměníme místní unikátní peníze a prohlédneme slavnou pevnost z dob Štěpána Velikého. V hlavním městě TIRASPOLU si kromě PALÁCE NEJVYŠŠÍHO SOVĚTU prohlédneme i řadu památníků. Poslední zastávkou v Podněstří bude legendární klášter CHIŢCANI. Před návratem na hotel se ještě zastavíme ve městě CĂUŞENI u chrámu Zesnutí Bohorodice s úchvatnými byzantskými freskami. Realizace programu bude záviset na rychlosti odbavení na administrativní hranici a na politické situaci.
 • 8. DEN V ranních hodinách procházka v úchvatném meandru řeky Raut v lokalitě ORHEIUL VECHI, kde se nachází kostelík s mnišskými celami, pravěkým nalezištěm a muzeem. Další zastávkou bude CURCHI - největší klášterní areál v Moldavsku. Přejedeme na břeh Dněstru do vesnice ŢIPOVA s největším skalním klášterem v zemi s okouzlujícími výhledy na Dněstr. Odpoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších míst v Moldavsku malebné údolí řeky SAHARNY s klášterem sv. Trojice, nocleh ve městě BĂLŢI.
 • 9. DEN Návštěva severní části Moldavské republiky, na břehu řeky Dněstr prohlídka pevnosti SOROCA s výhledy na ukrajinskou stranu, pak přesun na procházku v přírodním parku RUDI ARIANEŞTI, na nocleh přejezd do Rumunska do města BOTOŞANI.
 • 10. DEN Ráno přejezd na ukrajinskou hranici k magickému klášteru PUTNA, symbolu víry Štěpána Velikého, přejezd k malovanému klášteru SUCEVIŢA, krátká zastávka u třetího malovaného klášteru MOLDOVIŢA, nocleh ve městě CÂMPULUNG MOLDOVENESC.
 • 11. DEN Ráno přejedeme do turistického střediska BORŞA, za pomocí lanovky vycházka v pohoří RODNA, odpolední piknik s místními specialitami, večer odjezd do Maďarska.
 • 12. DEN Přes Maďarsko a Slovensko se vrátíme do ČR.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava

SVOZ:
Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto od 3 osob

UBYTOVÁNÍ:
9x nocleh v hotelu v 2lůžkových pokojích

STRAVOVÁNÍ:
9x polopenze. 1x odpolední piknik s místními specialitami

CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, doprava klimatizovaným autobusem, 9x nocleh v hotelu s polopenzí v 2lůžkových pokojích, 1x odpolední piknik s místními specialitami, vedoucí zájezdu, informační materiály

CENA NEZAHRNUJE:
vstupy, lanovky, ochutnávky vín (cca 145 RON a 300 MDL) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 3 600 Kč


Copyright © 2013 - 2020 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist