Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

ARMÉNIE · GRUZIE · ÁZERBÁJDŽÁN

VELKÉ PUTOVÁNÍ JIŽNÍM KAVKAZEMNOVĚ S VÝLETEM DO NACHIČEVANU!Zveme Vás na zájezd, který představuje spojení tří samostatných zájezdů do jednotlivých zemí Zakavkazska: Arménie (Rajská země Noemova), Gruzie (Za zlatým rounem do bájné Kolchidy) a Ázerbájdžánu (Trochu jiný Kavkaz - s vůní nafty, šafránu a kaviáru). Budete mít jedinečnou možnost navštívit nejkrásnější místa, nejslavnější památky a slovutná města těchto tří zemí sevřených mezi vrcholy Velkého Kavkazu na severu a hřbety Malého Kavkazu na jihu. Podrobné poznání pestré kavkazské mozaiky národů a kultur bude rozhodně velkým zážitkem. Zájezd připravil a provází Kamil Hanák.Jedinečný podrobný poznávací zájezd
do všech tří zemí Kavkazu!


TERMÍN: 01.06. – 01.07.2020

CENA: 89.990,- KčPROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odlet z Prahy. Přílet do JEREVANU a přesun na ubytování.
 • 2. DEN Dopoledne se přesuneme malebným kaňonem ke klášteru GEGHARD (UNESCO) s jeskynními chrámy z doby gruzínské nadvlády a na protější straně navštívíme antický chrám GARNI z 1. století n. l. Pak přejedeme do provincie Ararat ke klášteru CHOR VIRAP s vězením ŘEHOŘE OSVÍCENCE, kde nás čeká úchvatný pohled na horu Ararat. Odpoledne zamíříme do malebné soutěsky k turisty oblíbenému klášteru NORAVANK. V nedalekém ARENI, kde bylo v jeskynních v roce 2011 objeveno NEJSTARŠÍ VINAŘSTVÍ NA SVĚTĚ (6.100 let), navštívíme vinařské závody a ochutnáme místní víno. Dva noclehy ve městě SISIAN.
 • 3. DEN Po snídani se vydáme údolím řeky Vorotan ke klášteru VOROTNAVANK s nádhernými reliéfy a nedalekým pohřebním monumentem ve vesnici AGHITU. Za Sisianem navštívíme megalitické pole KARAHUNDŽ připomínající díky kruhovým útvarům anglickou Stonehenge a budeme pokračovat do HALIDZORU, odkud se nejdelší lanovkou na světě (5,7 km) dostaneme ke klášteru TATEV obehnaného mohutnými hradbami. Odpoledne se ještě zastavíme v legendární osadě CHNDZORESK s kdysi obývanými skalními jeskyněmi a u malebných skalních útvarů za městem GORIS.
 • 4. DEN Ráno vyrazíme na sever do Selimova průsmyku (2410 m) se zbytky SELIMOVY KARAVANSERAJE, nejlépe zachované v Arménii. Z průsmyku pokračujeme k Sevanskému jezeru, kde si v lokalitě NORATUS prohlédneme rozsáhlé pole CHAČKARŮ. Na břehu se pak zastavíme u kláštera SEVANAVANK s nádhernými výhledy na jezero. Odpoledne navštívíme komplex kláštera HAGHARCIN a klášter GOŠAVANK, vedle něhož budeme spát v hotelu.
 • 5. DEN Dopoledne navštívíme klášter MAKARAVANK s překrásnými reliéfy a výhledem na údolí řeky AGHCEV. Pak přejedeme přes hory podél gruzínské hranice ke klášteru HAGHPAT (UNESCO) s chrámem svatého Kříže a jedním z nejslavnějších chačkarů v Arménii. V sousedním areálu SANAHIN (UNESCO) shlédneme několik mauzoleí, významnou akademii a knihovnu. Poslední zastávkou bude malebná katedrála v ODZUNU s unikátním pohřebním pomníkem. Na nocleh se přesuneme soutěskou řeky DEBED do města VANADZOR.
 • 6. DEN Po zastávce u památníku obětem zemětřesení v SPITAKU zamíříme k nejvyšší arménské hoře ARAGAC (4.090 m). Vyšplháme se k JEZERU KARI (3.190 m), kde se nachází STANICE VÝZKUMU KOSMICKÝCH PAPRSKŮ, a sjedeme k pevnosti AMBERD. Odpoledne navštívíme trosky kláštera ZVARNOC (UNESCO) a EČMIADZIN (UNESCO), duchovní centrum Arménie, kde si prohlédneme sídlo katholikose, chrámy sv. Ripsimy a sv. Gajané. Nocleh v Jerevanu.
 • 7. DEN Brzy ráno se v JEREVANU vydáme na prohlídku PAMÁTNÍKU A MUZEA GENOCIDY a prohlídneme si hlavní památky JEREVANU: katedrálu sv. Řehoře, Modrou mešitu, chrám sv. Sarkise a Náměstí republiky. Odpoledne přejedeme do TBILISI, kde budeme nocovat.
 • 8. DEN V Celodenní prohlídka TBILISI. Návštěvu města začneme na levém břehu řeky KURY: katedrálou SAMEBA (sv. Trojice) a chrámem METECHI. Pak se přesuneme na pevnost NARIKALA s panoramatickou vyhlídkou na město, projdeme si hlavní památky STARÉHO MĚSTA (mešitu, hamám, arménský kostel sv. Jiří, katedrálu Sioni) a RUSTAVELIHO TŘÍDU.
 • 9. DEN Po snídani si prohlédneme hlavní památky ve městě MCCHETA (UNESCO): kostelík DŽVARI s magickými výhledy na město a soutok řek, katedrálu SVETICCHOVELI a chrám SAMTAVRO a v blízké soutěsce navštívíme skalní klášter ŠVIO-MGHVIME. Pak přejedeme do GORI na prohlídku rodného domku diktátora STALINA a pevnosti GORIS-CICHE. Za městem se zastavíme u starověkého jeskynního města UPLISCICHE a kláštera ATENI SIONI. Cestou na nocleh se ještě pokocháme unikátním freskovým cyklem v UBISI. Nocleh v Kutaisi.
 • 10. DEN Dopoledne se vydáme údolím řeky INGURI vzhůru do SVANETIE (UNESCO) do lůna VYSOKÉHO KAVKAZU. Po příjezdu do vysokohorského střediska MESTIE se projdeme po městě a navštívíme místní muzeum či některou z obranných věží. Bude-li možnost, vyjedeme lanovkou na panoramatickou vyhlídku nad městem. Nocovat budeme v centru MESTIE.
 • 11. DEN Výlet terénními auty do UŠGULI, jednoho z nejkrásnějších městeček ve Svanetii. UŠGULI je nejvýše permanentně osídlené místo na světě dosahující nadmořské výšky 2 100 m a je vyzdobené asi 20 svanskými obrannými věžemi. Projdeme se po jednotlivých částech této slavné horské lokality. Na nocleh se vrátíme zpátky do Mestie.
 • 12. DEN V ranních hodinách opustíme Horní Svanetii a vrátíme se zpět do oblasti MINGRELIE. Nejprve se zastavíme u neogotického zámku ve městě ZUGDIDI a pak se přemístíme do subtropického kraje GURIE s rozsáhlými čajovými plantážemi. Odpoledne strávíme KOUPÁNÍM V MOŘI v lázeňském letovisku UREKI proslaveném léčivým železitým pískem. Nocleh v Batumi.
 • 13. DEN Ráno navštívíme GONIO s hradbami antického města APSAROS s údajným hrobem APOŠTOLA MATĚJE. Poté si prohlédneme nejvýznamnější památky BATUMI, hlavního města ADŽÁRIE. Pak přejedeme do KUTAISI, kde si prohlédneme slavnou katedrálu BAGRATI (UNESCO) a nedaleké královské kláštery MOCAMETA a GELATI (UNESCO). Dva noclehy strávíme v Bakuriani.
 • 14. DEN Ráno si v městečku BORDŽOMI prohlédneme rozsáhlý park s fontánami a lázeňskými domy. V historickém městě ACHALCICHE navštívíme malebný hradní komplex, mešitu, synagogu a osmanské lázně. Za městem shlédneme starobylý klášter SAPARA se zachovalými byzantskými freskami a přesuneme se do skalního města VARDZIA na břehu řeky KURY s mnoha jeskyněmi propojenými tunely, schodišti a galeriemi.
 • 15. DEN První část dne nás čeká přejezd do oblasti KAZBEGI. Cestou se zastavíme v SAMTAVISI u středověkého chrámu s překrásnými reliéfy a na hradě v ANANURI. Pokračujeme GRUZÍNSKOU VOJENSKOU SILNICÍ s mnoha panoramatickými zastávkami. Posléze si vyšlápneme nebo vyjedeme k magickému kostelíku SV. TROJICE. Nocleh v STEPANCMINDĚ.
 • 16. DEN V dopoledních hodinách přejedeme z Kazbegi do vinorodého kraje KACHETIE. Odpoledne uprostřed vinic v ALAVERDI navštívíme katedrálu sv. Jiří. Pak se přesuneme do areálu královské citadely v GREMI vypínající se mohutně nad krajinu. Ve správním městě TELAVI se projdeme po starých uličkách, prohlédneme si opevnění a v nedalekém CINANDALI nás v zámečku spisovatele ČAVČAVADZEHO čekají ochutnávky gruzínského vína. Nocleh v Telavi.
 • 17. DEN Ráno navštívíme romantické městečko SIGHNAGHI obehnané hradbami a nedaleký poutní klášter BODBE, kde je pohřbena svatá NINO, patronka Gruzie. Posléze se vydáme pouštní krajinou na ázerbájdžánskou hranici ke klášterním komplexům DAVID GAREDŽA. Odpoledne se vrátíme do Tbilisi na krátký nocleh.
 • 18. DEN Přelet z Gruzie do Ázerbájdžánu. Příjezd do BAKU a přesun na ubytování, kde strávíme tři noci.
 • 19. DEN Prohlídka hlavního města BAKU. Prohlídku zahájíme v İÇƏRİ ŞƏHƏR (Starém městě) u QIZ QALASI (Panenské věže). Čeká nás bohatý PALÁC ŠIRVANŠÁHŮ s blízkými mešitami a prodejnami koberců, FILHARMONIE, MUZEUM UMĚNÍ a PREZIDENTSKÝ PALÁC, odkud zamíříme k půvabné budově İSMAİLİYA, QOŞA QALA QAPISI (Dvojité bráně) až k ARMÉNSKÉMU KOSTELU SV. ŘEHOŘE. Odpoledne nás po případném lodním výletě na Kaspiku čeká MUZEUM KOBERCŮ, park SAHIL a budova OPERY A BALETU. Návrat na hotel.
 • 20. DEN Tento den zasvětíme slovutným památkám ABŠERONSKÉHO POLOOSTROVA. Nejprve navštívíme ATƏŞGAH, zoroastrijský chrám věčného ohně v SURAXANI. Po zastávce u hradu v RAMANĚ si prohlédneme dvě středověké věže v MƏRDƏKANU a malebnou poutní mešitu ZIYARƏTGAH v ŞÜVƏLANU. Nakonec si v NARDARANU prohlédneme zbytky středověké pevnosti a moderní monumentální mešitu. Cestou zpět na hotel se ještě stavíme u hořící skály YANAR DAĞ, a jejíž záři si nejlépe vychutnáme za soumraku z místní čajovny.
 • 21. DEN V ranních hodinách vyrazíme na sever Ázerbájdžánu. První zastávka bude u posvátné hory BEŞBARMAQ DAĞ (Pětiprsté hory), na kterou si vyšlápnem a odměnou nám bude krásný výhled na Kaspik i působivá poutní svatyně a zbytky opevnění. Pokračujeme k sanatoriu ve vesnici QALALTI, odkud si vyšlápnem k nejzachovalejšímu azerskému hradu ÇIRAQQAL. Odpoledne pokračujeme do městečka QUBA, kde si prohlédneme malebné mešity, lázně GÜNBƏZLI HAMMAM, ale i SYNAGOGU v židovském předměstí QIRMIZI QƏSƏBƏ. Na noc přejedeme do unikátní vesnice XINALIQ.
 • 22. DEN Jedním z vrcholů zájezdu do Ázerbájdžánu bude úžasná celodenní túra pod masivy VELKÉHO KAVKAZU mezi zapomenutými vesnicemi XINALIQ a LAZA. Alternativou túry bude procházka k zoroastrijskému chrámu věčného ohně a po pobytu v Xinaliq přejezd do Lazy.
 • 23. DEN Brzy ráno se po krátké návštěvě u mešity v lezginské metropoli QUSARU vydáme na přejezd do středního Ázerbájdžánu. Kolem poledne dorazíme do GOBUSTANU k mauzoleu nesmrtelného světce DIRI BABA. Ve městě ŞAMAXI se pokocháme působivou stavbou CÜMƏ MƏSCIDI (Páteční mešita) a nedalekým hřbitovním areálem YEDDI GÜNBAZ s mnoha mauzoley. Na nocleh přejedeme do horské vesnice LAHIC.
 • 24. DEN Ráno si projdeme LAHIC, vesnici kovotepců s místním muzeem, zajímavou kamennou architekturou a úžasnými výhledy na Velký Kavkaz. Odpoledne si nejprve prohlédneme muzeum ve městě QƏBƏLƏ, abychom se lépe připravili na návštěvu vykopávek ÇUXUR QƏBƏLƏ či QƏDIM QƏBƏLƏ, starého hlavního města Kavkazské Albánie. Na nocleh se přesuneme do historického města ŞƏKİ.
 • 25. DEN Dopoledne si prohlédneme ŞƏKİ: Pevnost Chánů s palácem XAN SARAYI, historické i etnografické muzeum, obě půvabné karavanseraje i mešity ve starém městě. Odpoledne se zaměříme na architekturu středověkých křesťanských památek Kavkazských Albánců. Prohlédneme si úžasné kostelíky ve vesnicích KİŞ i QUM a pak v převážně gruzínském městečku QAX. Na nocleh se přesuneme do města ZAQATALA, vyhlášeného lískovými ořechy s atraktivní mešitou, ruskou pevností, starým náměstím a pravoslavným chrámem.
 • 26. DEN Přejedeme do druhého největšího města Ázerbájdžánu, do GƏNCƏ. Na náměstí si prohlédneme turecký HAMMAM, páteční mešitu ŞAH ABBAS MƏSCIDI, mauzoleum básníka NIZÁMÍHO a také vyhlášený BUTULKADAN EV (Lahvový dům). Za městem se pokocháme středoevropskou architekturou vesnice GÖYGÖL vybudované německými vinaři v polovině 19. století a bude-li to možné, zamíříme do odlehlého koutu MALÉHO KAVKAZU, k tajemnému jezeru GÖY GÖL (Modré jezero) poblíž hranic s oblastí Náhorního Karabachu.
 • 27. DEN Brzy ráno vyrazíme na zpáteční cestu směrem k Baku. Kolem poledne se zastavíme v pustině u slavné památky PIR HUSEIN, mauzolea, které zbylo z dervišského kláštera na staré karavanní cestě. Poslední zajímavostí na naší cestě budou BAHENNÍ SOPKY a následně světoznámé PETROGLYFY u QOBUSTANU. Ve večerních hodinách přijedeme na hotel do Baku.
 • 28. DEN V ranních hodinách přelet do města NAXÇIVANU, hlavního města ázerbájdžánské exklávy - NACHIČEVANSKÉ AUTONOMNÍ REPUBLIKY. V NAXÇIVANU si prohlédneme nejslavnější památku mauzoleum MÖMINƏ XATUN TÜRBƏSİ, projdeme se pro promenádě, navštívíme CITADELU, MODROU MEŠITU i MUZEUM KOBERCŮ. Tři noclehy strávíme v NAXÇIVANU.
 • 29. DEN Vyrazíme na prohlídku jižní části exklávy. Nejprve se zastavíme u poutního místa ASHABU KAF, kde v jeskynních dle tradice spalo 309 let sedm svatých mužů. Z rozvalin hradu ALINCA se pokocháme výhledem na svatou horu ILAN DAĞ. Odpoledne budeme pokračovat podél řeky ARAZ (ARAX) a íránské hranice do města CULFA, ke středověkému kamennému mostu AZA až do starobylého města ORDUBADU.
 • 30. DEN V severní části autonomní republiky navštívíme středověké město QARABAĞLAR. se slaným komplexem mauzoleí. Zastavíme se také v archeologické lokalitě ŞAHTAXTI s muzeem. Posledními zastávkami budou městečka YENGICƏ s několika starými mešitami a lázeňským areálem a ŞƏRUR s nejkrásnějším výhledem na ARARAT.
 • 31. DEN V ranních hodinách přejezd odlet domů. Odpoledne přílet do Prahy.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha

UBYTOVÁNÍ:
30x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ:
28x polopenze

CENA ZAHRNUJE:
letenky Praha-Jerevan a Baku-Praha vč. let. tax a poplatků, doprava mikrobusem nebo minibusem, přelet z Tbilisi do Baku, přelet Baku-Nachičevan, 30x ubytování v hotelu nebo penzionu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 28x večeře, 28x snídaně, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

CENA NEZAHRNUJE:
vízum do Ázerbájdžánu - 1 000,- Kč, vstupy, ochutnávky vína a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 10.400,- Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 1.485,- Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 2.085,- Kč, pojištění storna letenky (zdravotní důvody) 950,- Kč.


Copyright © 2013 - 2020 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist