Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

KYRGYZSTÁN - TÁDŽIKISTÁN

PAMÍR A ŤAN ŠAN PRO KAŽDÉHOPojeďte s námi navštívit dvě kouzelné země v srdci Asie, země jejichž dechberoucími přírodními scenériemi byli okouzleni už antičtí dobyvatelé jako Alexandr Makedonský či středověcí cestovatelé jako Marco Polo. Zveme vás na jedinečný poznávací zájezd do Kyrgyzstánu - země pod Nebeskými horami Ťan Šan a do Tádžikistánu - země pod Střechou světa Pamírem. Bez fyzického vypětí se dostanete do tří- a čtyřtisícmetrových průsmyků, odkud se budete moci kochat drsnou krásou a úchvatnou přírodou mohutných sedmitisícovek, kouzlem malebných údolí a stovkami ledovcových jezer. Obě země se mohou zároveň pochlubit i velkou řadou antických i středověkých památek, které zdobili a střežili magickou Hedvábnou stezku. Jak zelený Kyrgyzstán posetý jurtami i pastevci s nekonečnými stády ovcí a koz, tak skalnatý perskými básníky opěvovaný Tádžikistán s nebetyčnými vrcholy, divokými bystřinami a jedinečnou Pamírskou dálnicí si zcela jistě získají vaše srdce. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.TERMÍN: 05.09. – 20.09.2020
CENA: 54.990,- KčPROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odlet z Prahy do Biškeku.
 • 2. DEN Dopoledne prohlídka hlavního města BIŠKEKU: jezdecká socha MANASE, KONCERTNÍ SÍŇ, BÍLÝ DŮM, PANFILOVŮV PARK, náměstí ALA-TOO s památníkem svobody a Státním historickým muzeem, NÁMĚSTÍ REVOLUCE, Státní Opera.
 • 3. DEN V ranních hodinách vyrazíme východním směrem minaretu BURANA s blízkou nekropolí následně pokračujeme úchvatnou BÓMSKOU SOUTĚSKOU. Odpoledne procházka v magickém kaňonu KONORČOK připomínajícím menší kopii Grand Canyonu v Americe. V podvečer příjezd do BALYKČY na břehu druhého nejvýše položeného jezera na světě ISSYK KUL. Nocleh ve městě KOČKOR.
 • 4. DEN Brzy ráno vyrazíme přes DOLONSKÝ PRŮSMYK (3.038 m) do horského střediska NARYN. Odtud pokračujeme do malebného města AT-BAŠY se spektakulárním kyrgyzským hřbitovem a nedalekou pevností KOŠOJ KORGON. Poslední zastávkou bude světoznámý karavenseraj TAŠ RABAT, ve starověku sloužící jako křesťanský nestoriánský případně buddhistický klášter. Zde v blízkosti hranic s Čínou budeme nocovat v jurtách.
 • 5. DEN Celodenní přejezd jednotlivými masivy a údolími ŤAN ŠANU. Čeká nás cesta přes malebnou vesnici AK-TAL, kde se narodil národní básník TOGOLOK MOLDO, dále vesnici KURTKA s mauzoleem TAJLYK-BÁTYRA. Pokračujeme přes BAETOV dále průsmykem AK-KYYA (2.932 m) do KAZARMANU v Džalálabádské oblasti. Posléze přes průsmyk KALDAMA (3.062 m) začneme sestupovat do FERGANSKÉHO ÚDOLÍ na nocleh v DŽALALABÁDU.
 • 6. DEN Ráno se zastavíme ve městě ÖZGÖN a prohlédneme si areál budov mauzolea KARACHANIDŮ. Následuje přejezd do Tádžikistánu s objezdem řady uzbeckých enkláv. Návštěvu Tádžikistánu zahájíme v severní provincii SUGHD čili historické starověké SOGDIANĚ. Nocovat budeme ve druhém největším městě Tádžikistánu, v CHUDŽANDU.
 • 7. DEN Prohlídku CHUDŽANDU začneme na náměstí Registoni Pandžšambe s ústřední tržnicí, mešitou a mauzoleem Šeicha Maslihaddina, odkud se přesuneme ke starověké sogdianské pevnosti s historickým muzeem. Za městem se ještě zastavíme u monumentálního sovětského paláce ARBOB. Ve starobylém městě ISTARAVŠAN si prohlédneme pevnost Mugh Teppe a ve starém městě rozsáhlý historický komplex SAR-I MAZOR. Na nocleh přejedeme do PENDŽIKENTU.
 • 8. DEN V údolí ZARAFŠÁNU navštívíme lokalitu SARAZM (UNESCO), tádžické Pompeje a vykopávky v PENDŽIKENTU s muzeem RUDAKÍHO. Pak se přesuneme horskými průsmyky a kaňonem řeky FAN do hlavního města DUŠANBE, kde se ubytujeme v hotelu na 2 noci.
 • 9. DEN Dopoledne prohlídka tádžické metropole DUŠANBE. Prohlídku města zahájíme mešitou HADŽI JAQUBA a pokračujeme RUDAKIHO TŘÍDOU (vyhlášená čajovna ROCHAT a PREZIDENSTKÝ PALÁC) do Rudakího parku (Palác národů, nejvyšší vlaková žerď na světě, socha krále Ismaila Samáního, Stéla se státním znakem). Posléze navštívíme Etnografické muzeum a vyhlášené MUZEUM STAROVĚKÝCH DĚJIN se slavným monumentálním SPÍCÍM BUDDHOU. V odpoledních hodinách navštívíme GISSAR s malebnou pevností a dvěma madrasami.
 • 10. DEN Brzy ráno zamíříme na východ a přes VAHDAT se dostaneme k NURECKÉ PŘEHRADĚ, oblíbenému rekreačnímu středisku obyvatel metropole. Posléze se přesuneme do nejzajímavější partie celého zájezdu - údolí řeky PANDŽ tvořící hranici mezi Tádžikistánem a Afghánistánem, kdysi hlavní tepny slovutné HEDVÁBNÉ STEZKY. Za CHABURABODSKÝM PRŮSMYKEM nás přivítá městečko QALAI CHUM, brána Pamíru, kde budeme nocovat.
 • 11. DEN Pokračujeme vyhlídkovou jízdou podél řeky PANDŽ. První zastávkou bude divoké údolí VANDŽ. Pokračujeme na jih do města RUŠON se zachovalou pevností VAMAR. Odpoledne příjezd do CHOROGU, správního střediska autonomní oblasti HORSKÝ BADACHŠÁN, kde se zastavíme u památníku prvního automobilu, který zdolal Pamírskou dálnici. Nocleh v CHOROGU.
 • 12. DEN První zastávkou budou horké prameny v GARM ČAŠMA s možností koupele. Pak projedeme pod RUBÍNOVOU HOROU - KUH-I LAL a pokračujeme do IŠKAŠIMU s vyhlášeným nedělním trhem na ostrově, který leží již na území Afganistánu. Dále následuje VACHANSKÝ KORIDOR, nejkrásnější a nejdivočejší úsek údolí řeky PANDŽ. Zde nás čekají výhledy na pevnost JAMČUN či buddhistickou stúpu ve VRANGU. Nocovat budeme v LANGARU poblíž soutoku řek Pamír a Vachan.
 • 13. DEN V raních hodinách vyrazíme do CHALIČURSKÉHO PRŮSMYKU (4.335 m) a pokračujeme PAMÍRSKOU DÁLNICÍ měsíční krajinou se slanými jezery a dechberoucími scenériemi NÁRODNÍHO PARKU PAMÍR (UNESCO). Po zastávce ve vesnici ALIČUR se přesuneme do Pamírské metropole MURGHAB, kde budeme nocovat.
 • 14. DEN V brzkých ranních hodinách se přesuneme k tyrkysovému jezeru KAROKUL (Černé jezero) ležícímu v nadmořské výšce 3.914 m. Poblíž jezera se ještě zastavíme ve vesnici KARAART s významným pohřebištěm. Odpoledne nás čeká přechod tádžicko-kyrgyzských hranic a přejezd na nocleh ve městěu .
 • 15. DEN Přesun do centra města , kde si prohlédneme DŽAJMA BAZAR a posvátnou horu TAHT-I-SULEJMAN s poutním místem Tamerlánova vnuka BABÚRA. V odpoledních hodinách přeletíme do BIŠKEKU, kde v hotelu strávíme poslední nocleh.
 • 16. DEN Odlet z Biškeku do Prahy.
 • Poznámka I: zájezd je pro každého ve smyslu náročnosti turistiky. Avšak místní doprava je zajištěna mikrobusem, může se stát, že po deštích budou místní komunikace místy velmi nepohodlné a časové přesuny se mohou protáhnout, nebo budeme nuceni jet jinou silnicí než bylo v plánu. Vnitrostátní přelet bude v případě zrušení letu ze strany letecké společnosti nahrazen pozemním přejezdem.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha

UBYTOVÁNÍ:
15x ubytování v hotelu, v jurtách a v guest housech

STRAVOVÁNÍ:
bez stravy

CENA ZAHRNUJE:
zpáteční letenka Praha-Biškek vč. let. tax a poplatků cca 12.000,- Kč, letenka Oš-Biškek vč. let. tax a poplatků, 14x (15x) ubytování (dle letového řádu), vedoucí zájezdu, informační materiály.

CENA NEZAHRNUJE:
strava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".

PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj nelze, tádžické vízum vč. vstupu do Horního Badachšánu cca 2.200,- Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30.000,- Kč za 880,- Kč, do 80.000,- Kč za 1.480,- Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 950,- Kč.Copyright © 2013 - 2020 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist