Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

KALININGRADSKÁ OBLAST A SEVEROVÝCHODNÍ POLSKO

ZAPOMENUTÝ SVĚT VÝCHODNÍHO PRUSKAPojeďte s námi poznávat jeden z nejtajemnějších koutů dnešní Evropy. Vždyť toto území obývané kdysi pohanskými Prusy přitahovalo už naše předky. Svatý Vojtěch zde při snaze o přivedení tohoto baltského etnika na pravou víru přišel o život, několik staletí později tu Přemysl Otakar II zakládá město Královec a Jan Žižka údajně svádí jednu ze svých prvních slavných bitev právě u Grunwaldu. Za vlády řádu německých rytířů přijali Prusové křesťanskou víru a postupně i německý jazyk. Posléze se tento malebný kraj stává kolébkou německé kultury a filosofie. Po druhé světové válce je však území rozděleno mezi Polsko a Sovětský svaz a téměř veškeré původní obyvatelstvo vystěhováno. Tento zájezd je právě o hledání onoho starého světa, jenž částečně zůstal v troskách, a o poznávání historických souvislostí a nových reálií tohoto zapomenutého světa, který byl ještě donedávna turistům zapovězen. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.Ve starobylé Sambii navštívíme i jedno z míst pravděpodobného umučení svatého Vojtěcha!TERMÍN: 24.04. – 03.05.2018

CENA: 13.490,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

  • 1. DEN Ve večerních hodinách odjezd z České republiky do Polska.
  • 2. DEN Brzy ráno příjezd do PŁOCKA, historické metropole Mazovska s nádhernou polohou na břehu Visly. Prohlédneme si Tumské návrší s katedrálou, zbytky hradu, rynek a navštívíme Mazovské muzeum s nejobsáhlejší sbírkou secesního umění na světě. Po krátkých zastávkách u hradu mazovských knížat v CIECHANOWĚ a u hradu německých rytířů v NIDZICI se přesuneme k památníku slavné bitvy u GRUNWALDU. Nocleh v Olštýně.
  • 3. DEN Dopoledne prohlídka OLŠTÝNU, Varmijsko-mazurské metropole s překrásným zámkem, katedrálou a starým centrem. Pak se přesuneme do MORĄGU, rodiště německého filosofa HERDERA, jehož působení je spjato s Královcem. Cestou na hotel ještě navštívíme DOBRE MIASTO s mohutným kolegiátním kostelem a LIDZBARK WARMIŃSKI s biskupským zámkem s malebnou polohou v meandru řeky Łyny. Nocleh před hranicemi s Ruskem.
  • 4. DEN V ranních hodinách přechod polsko-ruské hranice. Hned za přechodem zastávka v JÍLOVÉM (Bagrationovsk, Preussisch Eylau) s památníkem slavné bitvy mezi Napoleonem a ruskou armádou roku 1807 a ruinami křižáckého hradu. Následně přejezd do KRÁLOVCE (Kaliningrad, Königsberg), kde si prohlédneme katedrálu, zbytky starého opevnění se vstupními branami, ve kterých se nachází mnohá muzea. V podvečer procházka po rekonstruované Rybářské vesnici. Třikrát nocleh v Kaliningradě.
  • 5. DEN Nejprve přejedeme do města BALTIJSK (Pillau), což byla do roku 2010 uzavřená vojenská zóna. Městu vévodí stará pruská pevnost, muzeum Baltské flotily a slavný maják se sochou Petra Velikého. Posléze navštívíme přímořské letovisko JANTARNYJ (Palmnicken) – středisko zpracování jantaru. Prohlédneme si muzeum jantaru, starou německou vilovou zástavbu, pobřežní promenádu a rovněž jantarový kombinát s jantarovou pyramidou. Zbytek dne strávíme v letovisku SVETLOGORSK (Rauschen), kde se pokocháme nádhernou architekturou luxusních vilek, sanatorií, promenád a úchvatnou pláží.
  • 6. DEN Výlet do královského lázeňského města ZELENOGRADSK (Cranz) s mnoha úchvatnými předválečnými vilami, které si nechala postavit německá smetánka a do národního parku na KURSKOU KOSU.
  • 7. DEN Ráno se přesuneme do TYLŽE (Sovetsk, Tilsit) na hranicích s Litvou, proslaveného tylžským mírem, mostem královny Luisy a místním sýrem. V sousedním NEMANU (Ragnit) nás uchvátí mohutné trosky řádového hradu. Ve vesnici MAJOVKA (Georgenburg) si prohlédneme zbytky biskupského zámku s přilehlým hřebčínem. Poslední zastávkou v Kaliningradské oblasti bude město ČERŇACHOVSK (Insterburg) s ruinami hradu řádu německých rytířů a neogotickou katedrálou. Nocleh ve městě GUSEV (Gumbinnen).
  • 8. DEN Ráno přejezd přes Litvu do Polska. V závislosti na době trvání přechodu hranic možnost krátkých návštěvy SUWALEK a kamaldulského kláštera na jezeře WIGRY. Odpoledne plavba po AUGUSTÓWSKÉM KANÁLU. Nocleh v AUGUSTÓWĚ.
  • 9. DEN Dopoledne si v KRUSZYNIANECH prohlédneme unikátní dřevěnou mešitu využívanou potomky Tatarů a následně barokní synagogu v židovském městečku TYKOCIN. Nakonec se pokocháme krásou zámku Branických připomínající francouzské Versailles v kosmopolitním BIAŁYSTOKU, kde se mísí polská a běloruská kultura i tradice. Noční přejezd domů.
  • 10. DEN Návrat do České republiky v ranních hodinách.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha, Poděbrady, Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř, Náchod


SVOZ:
Brno, Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto od 3 osob


UBYTOVÁNÍ:
7x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích


STRAVOVÁNÍ:
7x snídaní, možnost přikoupení večeří


CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, doprava klimatizovaným autobusem, 7x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, informační materiály


CENA NEZAHRNUJE:
vízum (cca 2.500,- Kč), vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 2.500,- Kč, večeře 1.990,- KčCopyright © 2013 - 2018 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist