Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

SRBSKO - KOSOVO - ALBÁNIE - MAKEDONIE

VELKÉ PUTOVÁNÍ ZÁPADNÍM BALKÁNEMPojeďte s námi poznávat země známé svými bouřlivými dějinami a vzájemnými spory, ponořte se do světa úchvatných přírodních scenérií, kouzelných historických památek a starého způsobu života. Poznáme Srbsko proslavené svými středověkými památkami, Albánii, kde se stále žije ve starobylých patriarchálních tradicích, a krom toho navštívíme i nejmladší evropský národ - Makedonii a nejmladší evropský stát - Kosovo. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.TERMÍN: 29.09. – 10.10.2016

CENA: 16.790,- KčPROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN cesta přes Slovensko a Maďarsko do Srbska.
 • 2. DEN první část dne budeme věnovat památkám a muzeím BĚLEHRADU, hlavního města Srbska: pevnost Kalemegdan, katedrála, zámeček kněžny Ljubice, bohémská čtvrť Skadarlija, kostel sv. Marka a chrám sv. Sávy, největší pravoslavný chrám na Balkáně. Odpoledne si ještě zameditujeme v perlách Moravské školy, ve slavných klášterech RAVANICA a MANASIJA.
 • 3. DEN dopoledne návštěva tajemné DJAVOLJA VAROŠE (Ďáblova města) s unikátními zemními pyramidami. Přejezd do KOSOVA. Prohlídka hlavního města země PRIŠTINY s osmanskými památkami a významnými lokalitami v okolí: GAZIMESTAN - památník připomínající legendární bitvu na KOSOVĚ POLI (1389) a klášter GRAČANICA.
 • 4. DEN přejezd do oblasti METOHIJE (Západní Kosovo). Ráno se projdeme k pramenům řeky BÍLÝ DRIN, prohlédneme si komplex patriarchátu v PEĆI i samotné město a přesuneme se k DEČANSKÉMU MONASTÝRU, největší sakrální stavbě středověkého Srbska s nejrozsáhlejším cyklem fresek na Balkáně. Po prohlídce malebného města PRIZREN na svazích Šar planiny s tureckou čtvrtí a starou pevností se ubytujeme ve městě KUKËS s kulisou horského velikánu Gjalica.
 • 5. DEN návštěva významných historických měst střední Albánie: KRUJA - bašta albánského národního hrdiny Skanderbega, hlavní město TIRANA, poté přístav DRAČ s monumentálním amfiteátrem a výrobnou koňaku a nakonec BERAT - nejstarší a nejkrásnější albánské město se starými kostelíky a mešitami. Nocleh ve Valonské zátoce s výhledy na ostrůvek Sazan. Příjezd pozdě večer.
 • 6. DEN ALBÁNSKÁ RIVIÉRA: dopolední relaxace u moře s koupáním a možností konzumace mořských specialit, po poledni vyjedeme do průsmyku LLOGARA, do nadmořské výšky nad tisíc metrů, a budeme se zastávkami projíždět malebnými řeckými vesničkami, krajem zemních pyramid a zpívajících cikád. V PALERMSKÉM ZÁLIVU se zastavíme u ponorkové základny a zachovalé pevnosti Ali Paši Tepelenského. Nocleh v GJIROKASTŘE.
 • 7. DEN dopoledne návštěva města GJIROKASTRY, památkové rezervace s bohatým historickým centrem: pevnost, mešita, medresa, Starý bazar, rodný dům Envera Hoxhy, pak přesun do archeologického areálu v BUTRINTU, procházka mezi zachovalými antickými objekty, následuje korzování po přímořském letovisku SARANDA a posléze zastávka u vyvěračky MODRÉ OKO - výjimečného podzemního pramene ostře syté modravé barvy. Nocleh ve stejném hotelu.
 • 8. DEN projížďka údolím řeky VJOSA s návštěvou malebného městečka PËRMETU v krásné krajině obklopené velehorami, dále turistická vycházka do autentické vesnice KAMNIK, večer ubytování v hotelu na předměstí KORČI, metropole východní Albánie.
 • 9. DEN ráno přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, nejprve návštěva vykopávek s antickými mozaikami v rybářské vesničce LIN na starověké cestě VIA EGNATIA, v poledne relaxace na břehu Ohridského jezera, koupání a konzumace věhlasných „koránů“ (ohridských pstruhů). Přejezd do Makedonie a procházka po slavných památkách města OHRIDU. Nocleh na okraji města.
 • 10. DEN ráno návštěva nejznámějšího makedonského klášteru SV. NAUMA, posléze přejezd přes pohoří GALIČICA a kolem Prespanského jezera zamíříme do HERAKLEJE, antického centra s termálními lázněmi, bazilikami, divadlem a paláci. V poledne procházka po BITOLE: mešity, hodinová věž, tržnice a monumentální pravoslavný chrám s bohatě vyřezávaným ikonostasem. Odpoledne zastávka ve městě PRILEP s výstupem na Markův hrad a ke klášteru sv. Archandělů. Nocleh ve vinařském středisku NEGOTINO s možností ochutnávky vína za příplatek.
 • 11. DEN ráno návštěva antického města STOBI s amfiteátrem, lázněmi, bazilikou a mnoha paláci. Pak se přesuneme do SKOPJE, hlavního města Makedonie. Na předměstí metropole navštívíme byzantský klášter NEREZI a v centru si prohlédneme kamenný most přes Vardar, pevnost Skopsko kale, lázně paši Dauta, tržiště, chrám sv. Spasitele, mešity a památky Starého města. V nočních hodinách přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko.
 • 12. DEN Návrat do ČR v odpoledních hodinách.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava


SVOZ:
Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto od 3 osob


UBYTOVÁNÍ:
9x ubytování v hotelu nebo v hotelovém komplexu ve 2lůžkových pokojích


STRAVOVÁNÍ:
9x polopenze


CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně horské turistiky a připojištění stornopoplatků, doprava klimatizovaným autobusem, 9x ubytování v hotelu nebo v hotelovém komplexu ve 2lůžkových pokojích, 9x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály


CENA NEZAHRNUJE:
vstupné a ochutnávky vína (cca 150 EUR) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 2 990 KčCopyright © 2013 - 2016 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist