Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ OKRUH ÁZERBÁJDŽÁNEM

TROCHU JINÝ KAVKAZ – S VŮNÍ NAFTY, ŠAFRÁNU A KAVIÁRUMajestátní vrcholky Velkého Kavkazu a tajemná údolí Malého Kavkazu nás uhranou a velmi příjemně překvapí také z východní strany, z mladé malebné republiky s pohádkovým názvem – Ázerbájdžán. Tato dynamicky se rozvíjejíci země na pomezí mezi Evropou a Asií je světem plným kontrastů. Zatímco na okraji polopouště v hlavním městě Baku vynikne souznění ropného bohatství s moderní architekturou nebetyčných mrakodrapů se starými paláci šáhů a chánů, se zákoutími prodchnutými vůní nafty, kaviáru a orientálního koření, tak pouhé tři hodiny jízdy z metropole nás dělí od patriarchálního světa zapomenutých vesnic neprobádaných údolí Velkého Kavkazu, kde každá vesnice má svůj vlastní jazyk, zvyky a tradice, o kterých evropský cestovatel často nemá ponětí. Dále pak na úrodných březích řeky Kury i na starověkých karavanních cestách poznáme úžasnou architekturu raně středověkých kostelíků Kavkazských Albánců, karavanseraje dalekých obchodníků hedvábné stezky i monumentální mešity umírněných azerských šiitů. Zájezd připravil a provází Kamil Hanák.TERMÍN: 24.06. – 04.07.2017

CENA: 44.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odlet z Prahy. Přílet do BAKU a přesun na ubytování, kde strávíme tři noci.
 • 2. DEN Prohlídka hlavního města BAKU. Prohlídku zahájíme v İÇƏRİ ŞƏHƏR (Starém městě) u QIZ QALASI (Panenské věže). Čeká nás bohatý PALÁC ŠIRVANŠÁHŮ s blízkými mešitami a prodejnami koberců, FILHARMONIE, MUZEUM UMĚNÍ a PREZIDENTSKÝ PALÁC, odkud zamíříme k půvabné budově İSMAİLİYA, QOŞA QALA QAPISI (Dvojité bráně) až k ARMÉNSKÉMU KOSTELU SV. ŘEHOŘE. Odpoledne nás po případném lodním výletě na Kaspiku čeká MUZEUM KOBERCŮ, park SAHIL a budova OPERY A BALETU. Návrat na hotel.
 • 3. DEN Tento den zasvětíme slovutným památkám ABŠERONSKÉHO POLOOSTROVA. Nejprve navštívíme ATƏŞGAH, zoroastrijský chrám věčného ohně v SURAXANI. Po zastávce u hradu v RAMANĚ si prohlédneme dvě středověké věže v MƏRDƏKANU a malebnou poutní mešitu ZIYARƏTGAH v ŞÜVƏLANU. Nakonec si v NARDARANU prohlédneme zbytky středověké pevnosti a moderní monumentální mešitu. Cestou zpět na hotel se ještě stavíme u hořící skály YANAR DAĞ, a jejíž záři si nejlépe vychutnáme za soumraku z místní čajovny.
 • 4. DEN V ranních hodinách vyrazíme na sever Ázerbájdžánu. První zastávka bude u posvátné hory BEŞBARMAQ DAĞ (Pětiprsté hory), na kterou si vyšlápnem a odměnou nám bude krásný výhled na Kaspik i působivá poutní svatyně a zbytky opevnění. Pokračujeme k sanatoriu ve vesnici QALALTI, odkud si vyšlápnem k nejzachovalejšímu azerskému hradu ÇIRAQQAL. Odpoledne pokračujeme do městečka QUBA, kde si prohlédneme malebné mešity, lázně GÜNBƏZLI HAMMAM, ale i SYNAGOGU v židovském předměstí QIRMIZI QƏSƏBƏ. Na noc přejedeme do unikátní vesnice XINALIQ.
 • 5. DEN Jedním z vrcholů zájezdu do Ázerbájdžánu bude úžasná celodenní túra pod masivy VELKÉHO KAVKAZU mezi zapomenutými vesnicemi XINALIQ a LAZA. Alternativou túry bude procházka k zoroastrijskému chrámu věčného ohně a po pobytu v Xinaliq přejezd do Lazy.
 • 6. DEN Brzy ráno se po krátké návštěvě u mešity v lezginské metropoli QUSARU vydáme na přejezd do středního Ázerbájdžánu. Kolem poledne dorazíme do GOBUSTANU k mauzoleu nesmrtelného světce DIRI BABA. Ve městě ŞAMAXI se pokocháme působivou stavbou CÜMƏ MƏSCIDI (Páteční mešita) a nedalekým hřbitovním areálem YEDDI GÜNBAZ s mnoha mauzoley. Na nocleh přejedeme do horské vesnice LAHIC.
 • 7. DEN Ráno si projdeme LAHIC, vesnici kovotepců s místním muzeem, zajímavou kamennou architekturou a úžasnými výhledy na Velký Kavkaz. Odpoledne si nejprve prohlédneme muzeum ve městě QƏBƏLƏ, abychom se lépe připravili na návštěvu vykopávek ÇUXUR QƏBƏLƏ či QƏDIM QƏBƏLƏ, starého hlavního města Kavkazské Albánie. Na nocleh se přesuneme do historického města ŞƏKİ.
 • 8. DEN Dopoledne si prohlédneme ŞƏKİ: Pevnost Chánů s palácem XAN SARAYI, historické i etnografické muzeum, obě půvabné karavanseraje i mešity ve starém městě. Odpoledne se zaměříme na architekturu středověkých křesťanských památek Kavkazských Albánců. Prohlédneme si úžasné kostelíky ve vesnicích KİŞ i QUM a pak v převážně gruzínském městečku QAX. Na nocleh se přesuneme do města ZAQATALA, vyhlášeného lískovými ořechy s atraktivní mešitou, ruskou pevností, starým náměstím a pravoslavným chrámem.
 • 9. DEN Přejedeme do druhého největšího města Ázerbájdžánu, do GƏNCƏ. Na náměstí si prohlédneme turecký HAMMAM, páteční mešitu ŞAH ABBAS MƏSCIDI, mauzoleum básníka NIZÁMÍHO a také vyhlášený BUTULKADAN EV (Lahvový dům). Za městem se pokocháme středoevropskou architekturou vesnice GÖYGÖL vybudované německými vinaři v polovině 19. století a bude-li to možné, zamíříme do odlehlého koutu MALÉHO KAVKAZU, k tajemnému jezeru GÖY GÖL (Modré jezero) poblíž hranic s oblastí Náhorního Karabachu.
 • 10. DEN Brzy ráno vyrazíme na zpáteční cestu směrem k Baku. Kolem poledne se zastavíme v pustině u slavné památky PIR HUSEIN, mauzolea, které zbylo z dervišského kláštera na staré karavanní cestě. Poslední zajímavostí na naší cestě budou BAHENNÍ SOPKY a následně světoznámé PETROGLYFY u QOBUSTANU. Ve večerních hodinách přijedeme na hotel do Baku.
 • 11. DEN V ranních hodinách přejezd na letiště a odlet domů. Odpoledne přílet do Prahy.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha

UBYTOVÁNÍ:
9x (10x) ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ:
9x polopenze

CENA ZAHRNUJE:
zpáteční letenka Praha-Baku vč. let. tax a poplatků cca 10 000,- Kč, 9x (10x) ubytování v hotelu/penzionu (dle času příletu) s polopenzí, vedoucí zájezdu, informační materiály

CENA NEZAHRNUJE:
vízum - 1 900,- Kč, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".

PŘÍPLATKY:
vízum 1 900,- Kč, 1lůžkový pokoj v hotelu 4 800,- Kč (v penzionu na vesnici nelze), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 407,- Kč, do 60 000 Kč za 770,- Kč, pojištění storna letenky (zdravotní důvody) 750,- Kč.


Copyright © 2013 - 2017 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist