Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

JERUZALÉM S BETLÉMEM

PŘEDVÁNOČNÍ / PŘEDVELIKONOČNÍ JERUZALÉM S BETLÉMEMStrávit týden v Jeruzalémě a nejbližším okolí pro mnohé znamená vyvrcholení cestovatelských tužeb. Nezapomeňme, že Jeruzalém s blízkými svatými místy byl hlavním cílem poutníků už od raného středověku. A nejinak je tomu v dnešní době. Pojeďte s námi prožít ony slavné příběhy Starého a Nového zákona, které jsou základem naší civilizace a evropského kulturního dědictví, pojeďte vstřebávat atmosféru orientálního světa i pestrých náboženských tradic a přitom bydlet poblíž míst, kde se psaly zlatým písmem dějiny této planety. Zájezd je ideální pro rozjímání, duševní přípravu na blížící se svátky a nový start do následujícího roku. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.TERMÍN: 04.12. – 10.12.2015
TERMÍN: 04.03. – 10.03.2016
TERMÍN: 02.12. – 08.12.2016

CENA: 27.770,- KčPROGRAM ZÁJEZDU 

  • 1. DEN odlet z Prahy přílet do Tel Avivu. Z letiště odjezd do Jeruzaléma na hotel. Následující tři dny nás čekají hlavní pamětihodnosti JERUZALÉMA.
  • 2. DEN První část dne zasvětíme OLIVOVÉ HOŘE: Ruský kostel Nanebevstoupení, mešita Nanebevstoupení, kostel Pater Noster, hrobky proroků, kostel Dominus flevit, chrám Máří Magdaleny, Getsemanská zahrada s hrobkou Panny Marie a bazilikou Utrpení. Přes JOŠAFATOVO ÚDOLÍ se přesuneme ke LVÍ BRÁNĚ, kudy vstoupíme do muslimské čtvrti STARÉHO MĚSTA. Projdeme ulicí VIA DOLOROSA s jednotlivými zastaveními až k CHRÁMU BOŽÍHO HROBU.
  • 3. DEN Tento den zahájíme prohlídkou CHRÁMOVÉ HORY (Haram aš-Šaríf), pak nás čekají hlavní pamětihodnosti ŽIDOVSKÉ ČTVRTI Starého města: ZEĎ NÁŘKŮ, náměstí CHURBA, SEFARDSKÉ SYNAGOGY, CARDO, náměstí BATEJ MACHASÉ. Odpoledne projdeme ARMÉNSKOU ČTVRTÍ až k CITADELE, případně se projdeme po HRADBÁCH Starého města s panoramatickými výhledy.
  • 4. DEN Ráno se přesuneme na okraj Jeruzaléma do EJN KEREMU, rodiště svatého Jana Křtitele. Hrůzy holocaustu nám připomene památník JAD VAŠEM a sousední HERZLOVA HORA zase zakladatele sionismu Theodora Herzla. Kolem budovy KNESETU (izraelského parlamentu) se přesuneme do čtvrti JEMIN MOŠE. Prohlídku Jeruzaléma zakončíme na posvátné hoře SION s Večeřadlem, hrobem krále Davida, Chrámem Zesnutí Panny Marie a hrobem Oskara Schindlera.
  • 5. DEN V ranních hodinách vyrazíme do BETLÉMA, kde kromě hlavního cíle, BAZILIKY NAROZENÍ PÁNĚ a sousedního CHRÁMU SVATÉ KATEŘINY, načerpáme atmosféru křesťanských i muslimských památek přeslavného města Davidova. Odpoledne se ještě pokocháme krásami antického HERODIONU, sídla Heroda Velikého, a v JUDSKÉ POUŠTI se v údolí řeky Kidron stavíme v proslulém klášteře MAR SABA, kam sice ženy nesmí vstupovat, ale i ze sousední věže se naskýtá úžasný výhled.
  • 6. DEN Podnikneme výlet k památkám východně od Jeruzaléma a v okolí Mrtvého moře. Nejprve se ráno zastavíme ve skalním KLÁŠTEŘE SVATÉHO JIŘÍ, odkud se přesuneme do KUMRÁNU, kde ve skalních jeskyních byly nalezeny proslulé svitky asketických esejců. Posléze nás čekají památky starověkého JERICHA, nejstarší osídlené lokalitě na světě: pahorek TEL JERICHO, ruiny loveckého HIŠÁMOVA PALÁCE a klášter SARANDORION na HOŘE POKUŠENÍ. Poslední zastavení bude pouštní klášter NÁBÍ MÚSÁ, dle muslimů poslední útočiště Mojžíšovo.
  • 7. DEN Ráno volný program a loučení s Jeruzalémem. Kolem poledne přejezd na letiště do Tel Avivu a odlet domů.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha

UBYTOVÁNÍ:
6x ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ:
6x snídaně

CENA ZAHRNUJE:
zpáteční letenka Praha-Tel Aviv vč. let tax a poplatků cca 7 500 Kč, 6x ubytování v hotelu se snídaní, transfer z/na letiště, místní doprava dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály

CENA NEZAHRNUJE:
ostatní strava, vstupné, vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 4 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 25 000 Kč za 259 KčCopyright © 2013 - 2016 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist