Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

LUŽICE

VELIKONOCE V DOLNÍ A HORNÍ LUŽICIMalý slovanský národ Lužických Srbů je stále pro řadu našich spoluobčanů velkou neznámou. Horní Lužice na východně dnešního Saska a Dolní Lužice na jihovýchodě Braniborska kdysi byly nedílnou součástí českého království a s českou kulturou i historií mají Lužičtí Srbové kromě blízkého jazyka mnoho společného. Tento malý národ v srdci Evropy si zachoval obrovské množství tradic a zvyků, z nichž právě křižácké jízdy o velikonoční neděli představují ve světovém měřítku opravdový unikát. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.Zájezd bez nočních přejezdů!

TERMÍN: 14.04. – 17.04.2017

CENA: 5.750,- KčPROGRAM ZÁJEZDU 

  • 1. DEN V ranních hodinách odjezd z ČR. První zastávkou v SASKU bude hraniční ŽITAVA (Zittau), středisko českých exulantů. Posléze shlédneme cisterciácký klášter MARIENTHAL, založený českou královnou Kunhutou. Odpoledne zasvětíme městu ZHOŘELEC (Görlitz) se středověkým jádrem, gotickou katedrálou a renesanční radnicí. Na nocleh přejedeme do Polska k městu MUŽAKOW (Bad Muskau).
  • 2. DEN Po snídani si prohlédneme CHOTĚBUZ (Chośebuz, Cottbus), správní město DOLNÍ LUŽICE. Ve vesničce DEŠNO-STRJAŽOW (Dissen-Striesow) si prohlédneme vlastivědné muzeum a středověký archeopark STARY LUD. Po zastávce v BRJAZYNĚ (Briesen) u kostela s nádhernými freskami se přesuneme do DOLNOLUŽICKÝCH BLAT (Spreewald). Z města LUBNJOW (Lübbenau) poplujeme do skanzenu LĚDY (Lehde). Poslední zastávkou v Dolní Lužici bude městečko WĚTOŠOW (Vetschau).
  • 3. DEN Na velikonoční neděli se zúčastníme tradiční jízdy křižáků v hornolužických vesnicích CHRÓSČICY (Crostwitz) a PANČICY-KUKOW (Panschwitz-Kuckau), kde si rovněž prohlédneme cisterciácký klášter MARIJINA HWĚZDA (Marienstern). Odpoledne si prohlédneme malebnou okrouhlici SWINARNJA (Schweinerden) a přes WORKLECY (Räckelwitz) se zámečkem zamíříme k poutnímu kostelu v RÓŽANTU (Rosenthal) a do vesnice RALBICY (Ralbitz) s jedinečným hřbitovem.
  • 4. DEN Po ranní procházce v malebné vsi NJEBJELČICY (Nebelschütz) si prohlédneme historické město KAMENEC (Kamjenc, Kamenz). Poslední zastávkou bude středisko HORNÍ LUŽICE město BUDYŠÍN (Bautzen). V pozdních odpoledních hodinách návrat domů do ČR.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Mladá Boleslav, Turnov, Liberec

SVOZ:
Brno od 3 osob

UBYTOVÁNÍ:
3x nocleh v hotelu ve 2lůžkových pokojích

STRAVOVÁNÍ:
3 x snídaně

CENA ZAHRNUJE:
doprava klimatizovaným autobusem, 3x nocleh v hotelu se snídaní ve 2 lůžkových pokojích, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, vedoucí zájezdu, informační materiály

CENA NEZAHRNUJE:
vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 1.100,- Kč


Copyright © 2013 - 2017 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist