Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ OKRUH ARMÉNIÍ

RAJSKÁ ZEMĚ NOEMOVAPojeďte s námi do země, jež se podobá rajské zahradě. Země, kde se bujará zeleň, zahrady překypující nejexotičtějšími plody, životem kypící řeky a jezera kloubí s vyprahlými skalisky a nekonečnými pastvinami. Všudypřítomný pohled na posvátnou horu Ararat vás přitom bude uklidňovat a vzrušovat zároveň. Budete kráčet místy, kde v nejstarších dobách kvetla bohatá civilizace, a kde si nejstarší křesťanští poustevníci zvolili ta nejúžasnější místa pro své cely a svatyně. V jeskyních, soutěskách i nepřístupných skalách hledali samotu a zanechali nám překrásné skvosty klášterní architektury a bezpočet malebných kamenných chačkarů – zdobených stél se znamením kříže. Poznejte s námi příběh národa starobylého, moudrého a vzdělaného. Národa, který si mnohé vytrpěl, ale který nám stále má co sdělit a předávat. Věřte, nebude se vám odsud chtít odjet. Zájezd připravil a provází Kamil Hanák.Podrobný poznávací zájezd s polopenzí!

TERMÍN: 08.06. – 15.06.2017

CENA: 34.990,- KčPROGRAM ZÁJEZDU 

  • 1. DEN Odlet z Prahy. Přílet do JEREVANU a přesun na ubytování.
  • 2. DEN Dopoledne se přesuneme malebným kaňonem ke klášteru GEGHARD (UNESCO) s jeskynními chrámy z doby gruzínské nadvlády a na protější straně navštívíme antický chrám GARNI z 1. století n. l. Pak přejedeme do provincie Ararat ke klášteru CHOR VIRAP s vězením ŘEHOŘE OSVÍCENCE, kde nás čeká úchvatný pohled na horu Ararat. Odpoledne zamíříme do malebné soutěsky k turisty oblíbenému klášteru NORAVANK. V nedalekém ARENI, kde bylo v jeskynních v roce 2011 objeveno NEJSTARŠÍ VINAŘSTVÍ NA SVĚTĚ (6.100 let), navštívíme vinařské závody a ochutnáme místní víno. Dva noclehy ve městě SISIAN.
  • 3. DEN Po snídani navštívíme megalitické pole KARAHUNDŽ připomínající díky kruhovým útvarům anglickou Stonehenge. Pak budeme pokračovat do HALIDZORU, odkud se nejdelší lanovkou na světě (5,7 km) dostaneme ke klášteru TATEV obehnaného mohutnými hradbami, po kterých se můžeme projít. Celé odpoledne zasvětíme výletu k řece ARAX na hranici s Íránem s mnoha panoramatickými zastávkami. Na nocleh se pozdě v noci vrátíme do města SISIAN.
  • 4. DEN Ráno vyrazíme na sever do Selimova průsmyku (2410 m) se zbytky SELIMOVY KARAVANSERAJE, nejlépe zachované v Arménii. Z průsmyku pokračujeme k Sevanskému jezeru, kde si v lokalitě NORATUS prohlédneme rozsáhlé pole CHAČKARŮ. Na břehu se pak zastavíme u kláštera SEVANAVANK s nádhernými výhledy na jezero. Odpoledne navštívíme komplex kláštera HAGHARCIN a klášter GOŠAVANK, vedle něhož budeme spát v hotelu.
  • 5. DEN Dopoledne navštívíme klášter MAKARAVANK s překrásnými reliéfy a výhledem na údolí řeky AGHCEV. Pak přejedeme přes hory podél gruzínské hranice ke klášteru HAGHPAT (UNESCO) s chrámem svatého Kříže a jedním z nejslavnějších chačkarů v Arménii. V sousedním areálu SANAHIN (UNESCO) shlédneme několik mauzoleí, významnou akademii a knihovnu. Poslední zastávkou bude malebná katedrála v ODZUNU s unikátním pohřebním pomníkem. Na nocleh se přesuneme soutěskou řeky DEBED do města VANADZOR.
  • 6. DEN Po zastávce u památníku obětem zemětřesení v SPITAKU zamíříme k nejvyšší arménské hoře ARAGAC (4.090 m). Vyšplháme se k JEZERU KARI (3.190 m), kde se nachází STANICE VÝZKUMU KOSMICKÝCH PAPRSKŮ, a sjedeme k pevnosti AMBERD. Odpoledne navštívíme trosky kláštera ZVARNOC (UNESCO) a EČMIADZIN (UNESCO), duchovní centrum Arménie, kde si prohlédneme sídlo katholikose, chrámy sv. Ripsimy a sv. Gajané. Nocleh v Jerevanu.
  • 7. DEN Brzy ráno se v JEREVANU vydáme na prohlídku PAMÁTNÍKU A MUZEA GENOCIDY a prohlídneme si hlavní památky JEREVANU: katedrálu sv. Řehoře, Modrou mešitu, chrám sv. Sarkise a Náměstí republiky. Krátký nocleh v Jerevanu.
  • 8. DEN Brzy ráno odlet z Arménie a během dne přílet do Prahy.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha

UBYTOVÁNÍ:
7x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ:
6x večeře, 6x snídaně

CENA ZAHRNUJE:
zpáteční letenka Praha-Jerevan vč. let. tax a poplatků cca 8 800,- Kč, veškerá doprava pronajatým autokarem a hromadná doprava dle programu, 7x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením, 6x večeře, 6x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály.

CENA NEZAHRNUJE:
vstupy, ochutnávky vína a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 3.900,- Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 296,- Kč, pojištění storna letenky ze zdravotních důvodů za 750,- KčCopyright © 2013 - 2017 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist