Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

BOSNA A HERCEGOVINA

ZA ZÁHADAMI ROMANTICKÝCH HRADŮ, BOGOMILSKÝCH STEČKŮ A VISOCKÝCH PYRAMIDBosna a Hercegovina - už pouhý název této kouzelné země nám navodí vůni exotiky a představu, že nás čeká putování po orientální krásce v srdci Evropy. Bosna byla ve středověku mocným královstvím, jehož nedobytné hrady chránily zbytek křesťanské Evropy před osmanskou hrozbou. Po vítězství Turků zde rozkvetla neméně úžasná islámská kultura a architektura. Přičteme-li k tomu ještě bohatý svět katolických Chorvatů, pravoslavných Srbů a sefardských Židů, a k tomu úchvatné scenérie bosenských hor, kaňonů, vodopádů, soutěsek a divokých hercegovských skalisek, vznikne nám mozaika dnešní Bosny a Hercegoviny, země, která tolik ovlivnila chod dvacátého století. Tento zájezd je nejen o bohaté bosenské historii, ale i o přírodě, horách, výtečné kuchyni a staré bosenské hudbě. Zájezd připravil a provází Kamil Hanák.TERMÍN: 18.09. – 27.09.2016

CENA: 13.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

  • 1. DEN Odjezd z České Republiky přes Slovensko, Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko do Bosny.
  • 2. DEN Návštěvu Bosny zahájíme metropolí Republiky srbské, městem BANJA LUKA. Prohlédneme si citadelu, mešitu Ferhadiju a za městem se zastavíme v trapistickém klášteře MARIJINA ZVIJEZDA, jehož řád přinesl zemi tradici pivovarnictví a výrobu mnoha druhů sýrů. Odpoledne navštívíme historické město BOSANSKA KRUPA a na skále nad řekou UNOU si prohlédneme hrad OSTROŽAC. Nocleh v hotelu pod hradem.
  • 3. DEN Ráno si prohlédneme pamětihodnosti muslimského města BIHAĆE a romantickou zříceninu SOKOLAC. Potom přejedeme kaňonem řeky Uny k mohutným vodopádům a k pravoslavnému klášteru v MARTIN BRODU. Po zastávce v TITOVĚ JESKYNI u města DRVAR se přesuneme k PLIVSKÝM JEZERŮM s vodními mlýnky a do historického města JAJCE, kterým se večer projdeme a kde budeme také spát.
  • 4. DEN Následující den nás čeká TRAVNIK, orientální klenot na úpatí pohoří VLAŠIĆ. Po prohlídce jeho významných památek se cestou na ubytování ještě zastavíme v soutěsce řeky BOSNY na zachovaném románském hradě VRANDUKU a u středověkých opevnění ve městech MAGLAJ a DOBOJ. Nocovat budeme v centru města TUZLA, proslaveného těžbou soli.
  • 5. DEN Ráno vyrazíme do jihovýchodní Bosny. Přes hraniční ZVORNIK s úchvatnými výhledy na srbské pohoří TARA se vydáme do starého báňského města SREBRENICA s hradem a památníkem obrovského utrpení nedávné války v POTOČARECH. Dalším významným centrem na naší cestě bude město VIŠEGRAD se slavným mostem, Kusturicovým kamenným ANDRIĆGRADEM a blízkým klášterem DOBRUN. Na nocleh se přesuneme k SARAJEVU.
  • 6. DEN Dopoledne si prohlédneme hlavní pamětihodnosti SARAJEVA, vychutnáme si úžasnou atmosféru BAŠČARŠIJE a navštívíme některá muzea. Ze Sarajeva vyrazíme do malebné KRALJEVY SUTJESKY s prvním ze tří monumentálních františkánských klášterů. V podvečer ve městě VISOKO navštívíme údajnou pyramidu Slunce v hoře Visočica, dle některých expertů útvar starověkého nebo dokonce mimozemského původu. Nocleh ve Fojnici.
  • 7. DEN V ranních hodinách si prohlédneme zbylé dva františkánské kláštery středověké Stříbrné Bosny: FOJNICU a KREŠEVO. Následně se přesuneme na prohlídku orientálního městečka KONJIC a, bude-li to možné, i blízkého TITOVA ATOMOVÉHO BUNKRU. V odpoledních hodinách zamíříme do MOSTARU, kde se pokocháme výhledem na Hajrudinův most a starou řemeslnickou čtvrtí Kujundžiluk. Čekají nás dvě noci v hotelu ve starém centru MOSTARU.
  • 8. DEN Po ránu si poblíž městečka BLAGAJ na úpatí Stjepangradu prohlédneme dervišský klášter u vyvěračky řeky Buny. Posléze navštívíme STOLAC, historické hlavní město Hercegoviny, a bogomilskou nekropoli RADIMLJE s obrovským množstvím stečků. Odtud zamíříme do vesničky LJUBUŠKI, kde se pokocháme nedalekými vodopády KRAVICE. V podvečer se ještě krátce zastavíme v poutním místě MEDJUGORJE.
  • 9. DEN Ráno si prohlédneme malebné městečko POČITELJ a základy antické římské vily v MOGORJELU. Přejedeme do Chorvatska a zbytek dne strávíme prohlídkou dalmatské metropole SPLITU, kde se zaměříme na DIOKLECIÁNŮV PALÁC a některá archeologická muzea. Večer před odjezdem si ještě můžeme zajít na večeři z místních specialit a po večeři vyrazíme na zpáteční cestu.
  • 10. DEN Návrat přes Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko a Slovensko do České republiky.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava

SVOZ:
Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto od 3 osob

UBYTOVÁNÍ:
7x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu v 2lůžkových pokojích

STRAVOVÁNÍ:
7x polopenze

CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, doprava klimatizovaným autobusem (cca 4 000 km), 7x ubytování v hotelu nebo penzionu v 2lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 7x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

CENA NEZAHRNUJE:
vstupy, ochutnávky vína a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 2.990,- Kč


Copyright © 2013 - 2016 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist