Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ OKRUH UZBEKISTÁNEM

PUTOVÁNÍ HEDVÁBNOU STEZKOUPřímo na křižovatce karavanních cest Hedvábné stezky spojující Indii a Persii na jihu, dálnou Čínu na východě, Rusko na severu a Kavkaz či Evropu na západě se nachází pohádková země Uzbekistán, kde se uprostřed písečných pouští, bavlníkových plantáží, ovocných zahrad a pastvin nacházejí starobylá města, kde na vlastní oči můžete spatřit jedinečné památky prastaré architektury. CHÍVA, BUCHARA, SAMARKAND a TAŠKENT, města učenců a básníků, zlatníků a tkalců koberců, města vonící orientálním kořením a oplývající kvetoucími zahradami, v nichž se pnou k obloze šípy minaretů a modré kopule medres i mešit. Vydejte se s námi do srdce Tamerlánovi říše a proměňte krásný sen ve skutečné putování touto magickou pohádkovou zemí. Zájezd provází Kamil Hanák.TERMÍN: 05.10. – 15.10.2015

CENA: 46.990,- KčPROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odlet z Prahy do Taškentu. Noční let.
 • 2. DEN Brzy ráno přílet do TAŠKENTU. Vnitrostátní let Taškent – Urgenč. Přejezd do CHÍVY (UNESCO) první seznámení s historickou částí Ičan Kala, která je celá obehnána mohutnými hradbami a tvoří tak nádherný skanzen pod širým nebem. Ubytování a večeře.
 • 3. DEN Prohlídka klenotu střední Asie CHÍVY (UNESCO). Chíva je sice s monumentálních měst na Hedvábné stezce nejmenší, ale rozhodně ne méně zajímavá. Prohlídka Chivy zahrnuje komplex starého města Ičan Kala s pevností Kunja Ark, minaretem Kalta Minar, Páteční mešitou, mauzoleem Pahlavona Muhammada, palácem Taš-chauli, medresou Šergázíchána a medresou Alláhkulichána.
 • 4. DEN Přejezd do Buchary. Cestou překročíme druhou největší řeku Uzbekistánu AMUDARJA pramenící na východním Pamíru a POUŠŤ KYZYLKUM. Poušť v Uzbekistánu není úplně „pustá“, má i zelená místa, lze pozorovat spoustu živočichů a při troše štěstí i volně žijící velbloudy.
 • 5. DEN BUCHARA (UNESCO) – starobylé město s mnoha architektonickými památkami. Komplex Labi-Chauz, Ulug-begova medresa, kryté bazary, mešita Magoki-Attari, minaret a mešita Kaljan, medresa Mir-i-Arab, pevnost Ark, mešita Bala-Chauz, mauzoleum Ismaíla Samáního, mauzoleum Čašma-Ajjúb, medresy Kukeldóš a Díván-begi. 1x večeře v medrese Díván-begi a národní folklórní představení.
 • 6. DEN Přejezd do ŠACHRISABZU (UNESCO) – rodiště slavného TAMERLÁNA (Timur Lang), prohlídka paláce Ak-Saraj, mešity Kok-Gumbaz, komplexu Chazrat-Imam a krypty Tamerlána a areálu Dorut Tilovat. Dojezd do Samarkandu.
 • 7. DEN Den věnovaný horám ZARAFŠÁN, které nesou stejný název jako uzbecká „zlatonosná“ řeka. Návštěva uzbecké vesnice TERSAK a seznámení s místním životem. Pěší výlet do centra hor kolem pastvin k menším vodopádům. Piknik na cestě. Po výletu návrat do Samarkandu, večeře v místní restauraci, nocleh v hotelu.
 • 8. DEN Celodenní prohlídka SAMARKANDU (UNESCO) – nejkrásnějšího města na Hedvábné stezce, které rovněž patřilo k nejvýznamnějším obchodním centrům. Slavné náměstí Registan (tzv. Písečné náměstí je symbolem města i celé země) s Ulug-begovou medresou a medresami Tillókóri a Šer-Dor. Dále mauzoleum Gúr Emír a Ruchabád, starobylý architektonický komplex Šach-i-Zinda – rozsáhlá nekropole se 44 hrobkami a 20 mauzolei z 11. – 15.st., byl zde pohřben popel bratrance proroka Muhammada Kusáma ibn Abbáse, mešita Bibi-Chanum, barvitý bazar „Sijáb“. Večeře.
 • 9. DEN Dopoledne přejezd do Taškentu. Odpoledne prohlídka hlavního města Uzbekistánu TAŠKENTU: Starý Taškent - Barakchánova medresa, mauzoleum Chozreti Imáma, tržiště Čorsu, Timurovo náměstí a vládní budovy.
 • 10. DEN Výlet do hor centrální Asie do POHOŘÍ ČIMGAN, kde byla za sovětské éry vybudována i zimní střediska. Výjezd do letoviska Čimgan, které nyní slouží jako výletní místo pro obyvatele Taškentu. Výjezd lanovkou (bude-li funkční) a kratší pěší výlety. Sjezd k přehradě ČARVAK, která Vás udiví svou mohutností a rozlohou (obvod kolem dokola údajně přesahuje 100 km) i nádherně modrou barvou. Návrat do Taškentu, večeře v místní restauraci, nocleh v hotelu.
 • 11. DEN Odlet do Prahy.


NÁSTUPNÍ MÍSTO:
Praha


UBYTOVÁNÍ:
9x nocleh v hotelu 3*


STRAVOVÁNÍ:
9x polopenzí


CENA ZAHRNUJE:
letenky vč. tax Praha – Taškent – Praha a vnitrostátní let Taškent – Urgenč, 9x nocleh v hotelu 3*, 9x polopenzi, dopravu minibusem nebo autobusem (dle velikosti skupiny), vstupy dle programu, průvodce a místního průvodce


CENA NEZAHRNUJE:
víza a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


PŘÍPLATKY:
poj. léč. výloh a vyššího storna - 600 Kč/os.Copyright © 2013 - 2015 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist