Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ OKRUH UKRAJINOU

SVĚTEM HUCULŮ, KOZÁCKÝCH ATAMANŮ I ČESKÝCH KRAJANŮ SE ZASTÁVKOU V ČERNOBYLUUkrajina je druhou největší zemí Evropy, Ukrajinci druhým největším slovanským národem na světě a přestože v naší zemi tvoří významnou národnostní menšinu, je povědomí našich obyvatel o Ukrajině velmi slabé. Cílem tohoto velkolepého zájezdu je právě zaplnit tuto mezeru a představit vám Ukrajinu v celé její rozmanitosti, kráse a bohatosti. Seznámíme se s malebnými regiony jako je Podkarpatská Rus, Huculsko, Pokutí, Severní Bukovina, Podolí, Halič nebo Volyň. Vrcholy zájezdu budou historická města Ivano-Frankivsk, Černovice, Kamenec Podolský či Lvov, moderní Dnipro i Charkov, kosmopolitní Oděsa, starobylé památky Kyjeva, kozácká Záporožská Seč, řada romantických hradů a zámků v Podolí, na Volyni i v Haliči, stejně jako i apokalyptický areál jaderné elektrárny v Černobylu. Nezapomeneme ani na naše hrdiny u Zborova a Sokolova, na českou menšinu na Volyni nebo na Švejkovo haličské putování. Zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.TERMÍN:

20.08. – 30.08.2018

CENA: 16.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odjezd z České Republiky přes Slovensko směrem na UKRAJINU.
 • 2. DEN Ráno přijedeme na PODKARPATSKOU RUS. Prvním navštíveným ukrajinským městem bude UŽHOROD. Pokocháme se Divadelním náměstím, hradem i skanzenem zakarpatské vesnice a po poledni přejedeme do MUKAČEVA, kde si rovněž prohlédneme staré město i hrad. Na nocleh se přemístíme do hotelu v horách.
 • 3. DEN Nejprve navštívíme hrad HALYČ, po němž zůstal název celého regionu, a následně se projdeme po elegantním městě IVANO-FRANKIVSK, kde stále přežívá duch staré Rzeczpospolity. V odpoledních hodinách přejedeme romantickou horskou krajinou do povodí řeky Prut a pokocháme se huculskými vesničkami JAREMČE a VOROCHTA. Na nocleh pokračujeme přes VERCHOVINU do huculského střediska KOSIV.
 • 4. DEN V první části dne si prohlédneme ČERNOVICE (UNESCO), hlavní město severní Bukoviny, které však bylo velmi ovlivněno rakouskou kulturou a architekturou. Po poledni navštívíme jeden z nejznámějších ukrajinských hradů CHOTYN postavený moldavským knížetem Štěpánem Velikým a nekrásnější ukrajinské středověké město KAMENEC PODOLSKÝ.
 • 5. DEN Nad řekou JIŽNÍ BUH zahájíme den návštěvou majestátního hradu MEDŽYBIŽ a překrásného židovského hřbitova s mauzoleem zakladatele chasidského hnutí BA’ALA ŠEM TOVA. V podolské metropoli VINNYCJA si prohlédneme Muzeum afgánské války, dřevěný kostelík i zbytky Hitlerova bunkru WEHRWOLF s vojenským muzeem. Další zastávkou bude národní dendrologický park SOFIJIVKA ve městě UMANI. Dvě noci budeme nocovat v Kyjevě.
 • 6. DEN Celý den se budeme věnovat návštěvě KYJEVA. Nejprve navštívíme klášterní areál KYJEVSKO-PEČERSKÉ LAVRY (UNESCO) s rozsáhlými katakombami. Kolem MARINSKÉHO PALÁCE a budovy PARLAMENTU se přesuneme po stopách nedávné REVOLUCE DŮSTOJNOSTI (EUROMAJDAN) na Evropské náměstí, na MAJDAN (Náměstí nezávislosti) a třídu CHREŠČATYK. Pokloníme se hrdinům Nebeské setniny a vyjdeme ke Katedrále sv. Sofie, kostelu sv. Ondřeje, Zlaté bráně a chrámu sv. Vladimíra. Nocovat budeme v Kyjevě.
 • 7. DEN Celodenní fakultativní výlet do „zóny“ v ČERNOBYLU. Navštívíme mrtvé město PRIPJAŤ i jadernou elektrárnu ČERNOBYL. Skupina, která do Černobylu nepojede, pokračuje v prohlídce KYJEVA návštěvou některých muzeí a dalších církevních památek. Na nocleh se přesuneme do ŽITOMIRU.
 • 8. DEN Ráno přejedeme do Západní Ukrajiny do oblasti VOLYNĚ. Po krátké zastávce u zámku OLYKA a památníku vypálené vesnice ČESKÝ MALÍN navštívíme volyňskou metropoli LUCK se zachovalým historickým hradem, starým centrem a hospodou U ŠVEJKA. Posléze se přes DUBNO se zbytky renesančního hradu a KREMENEC s pozůstatky hradu a jezuitské koleje ubytujeme v hotelu v klášterním středisku POČAJIV.
 • 9. DEN Po duchovní návštěvě klášterního komplexu POČAJIV nás čeká barokní zámek VYŠNIVEC a opevněný zámek ZBARAŽ proslavený románem OHNĚM A MEČEM. Zastavíme se ve ZBOROVĚ, nejprve v muzeu a pak u památníku československých legionářů. Na nocleh přejedeme do města ZOLOČIV, kterému dominuje malebný zámek rodu Sobieských.
 • 10. DEN Dopoledne si prohlédneme tři významné ukrajinské památky: renesanční zámek PIDHIRCI, velké dílo italských mistrů, dále zámek OLES'KO, rodiště zachránce Vídně - krále Jana III Sobieského, a nakonec ŽOVKVA s renesančním zámkem a dřevěným kostelíkem (UNESCO). Odpoledne strávíme ve LVOVĚ (UNESCO). Večer přejedeme na hranice a následuje noční přejezd přes Polsko.
 • 11. DEN V dopoledních hodinách návrat do České Republiky.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha, Poděbrady, Hradec Králové, Pardubice, Svitavy, Olomouc


SVOZ:
Brno od 3 osob


UBYTOVÁNÍ:
8x nocleh v hotelu v 2lůžkových pokojích


STRAVOVÁNÍ:
8x polopenze


CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, doprava klimatizovaným autobusem, 8x nocleh v hotelu s polopenzí v 2lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, informační materiály.


CENA NEZAHRNUJE:
fakultativní výlet do Černobylu cca 90 USD, vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.


PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 3 500 KčCopyright © 2013 - 2018 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist