Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

SLOVENSKO

VELKÝ LETNÍ OKRUH SLOVENSKEMKu příležitosti stoletého výročí založení Československa jsme pro vás připravili zcela jedinečný zájezd, v jehož rámci se budete moci seznámit s bohatou historií i přírodními krásami Slovenska. Naše putování nás provede od Římanů přes Velkou Moravu, obdobím slovutných uherských králů až po národní obrození a založení československého státu. Při prohlídkách středověkých měst, hradů, zřícenin, zámků i kaštelů se podrobněji seznámíme s významnými postavami slovenských dějin jako byl Matúš Čák, Alžběta Báthoryová, Jánošík, slavné uherské rody Rákoczyů, Andrássyů či Pálffyů až po generála Štefánika. Poznáme rozmanité národopisné oblasti jako je Záhorie, Pováží, Orava, Liptov, Spiš, Šariš nebo Horehroní včetně lidové architektury, zvyků i národní kuchyně. A především bude tento zájezd příjemným a symbolickým zavzpomínáním na období našeho společného státu. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.Zájezd bez nočních přejezdů!

TERMÍN: 04.08. – 12.08.2019

CENA: 11.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

  • 1. DEN Odjezd z ČR, návštěvu Slovenska zahájíme v Malých Karpatech prohlídkou goticko-renesanční pevnosti ČERVENÝ KAMEŇ. Kolem romantického hradu SMOLENICE se přesuneme na BRADLO k mohyle Milana Rastislava Štefánika, kterou pro jednoho ze zakladatelů Československa navrhl Dušan Jurkovič. Zbytek dne nás čeká prohlídka, relaxace a nocleh v lázeňském městě PIEŠŤANY.
  • 2. DEN Tento den zasvětíme slavným hradům a zříceninám v POVÁŽÍ. Nejprve si vyšlápneme na ČACHTICKÝ HRAD, sídlo legendární krvavé Alžběty Báthoryové, i na nedaleký romantický hrad BECKOV. Kolem poledne se přesuneme do TRENČÍNA, kde si prohlédneme hrad, historické město i římský nápis. Po stopách velmože Matúše Čáka budeme pokračovat i při výstupu na POVÁŽSKÝ HRAD. Poslední zastávka bude v areálu zámku BUDATÍN. Nocleh v Žilině.
  • 3. DEN V ranních hodinách si vyšlápneme na zříceniny hradu LIETAVA nedaleko Žiliny. V divoké soutěsce nad Váhem se pokocháme pohledem na další orlí hnízdo STREČNO a přejedeme do TERCHOVÉ, kde si připomeneme postavu Juraje Jánošíka. Středověká romantika bude dále pokračovat v dominantním srdci Oravy na ORAVSKÉM HRADĚ, odkud zamíříme do horské vesnice VLKOLÍNEC (UNESCO) s rezervací zachovalé lidové architektury oblasti LIPTOVA.
  • 4. DEN V první části dne nás čekají dvě nejvýznamnější kulturní střediska oblasti SPIŠE. Svobodné královské město KEŽMAROK s historickým centrem, starým hradem i unikátním dřevěným artikulárním kostelem, a STARÁ ĽUBOVŇA s královským hradem a renesančními měšťanskými domy. V národopisné oblasti ŠARIŠ navštívíme malebnou zříceninu ZBOROV a zbytek dne strávíme v městské památkové rezervaci BARDEJOV (UNESCO), kde budeme nocovat.
  • 5. DEN Zrána se přesuneme na SPIŠSKÝ HRAD (UNESCO). Prohlédneme si kněžskou osadu SPIŠSKOU KAPITULU (UNESCO) a zamíříme k dalšímu skvostu gotického umění na Slovensku, do LEVOČE (UNESCO). Rozhodně si ve farním kostele sv. Jakuba nenecháme ujít gotický oltář Mistra Pavla a celou plejádu gotických a renesančních staveb uvnitř městských hradeb. Před cestou na ubytování se ještě zastavíme v MARKUŠOVCÍCH, kde shlédneme renesanční kaštel i zbytky nedalekého hradu. Nocleh v Košicích.
  • 6. DEN Po snídani si v KOŠICÍCH prohlédneme gotický DÓM SVATÉ ALŽBĚTY a přesuneme se na malebný hrad KRÁSNA HÔRKA. Pokocháme se také secesním ANDRÁSSYHO MAUZOLEEM. Odpoledne zamíříme do nitra překrásné krápníkové jeskyně DOMICA (UNESCO) ve Slovenském krasu. Posledním zastavení bude kaštel BETLIAR v podhůří Slovenského Rudohoří. Na nocleh přejedeme do oblasti Horehroní.
  • 7. DEN Ve ZVOLENU shlédneme hrad, dílo italských mistrů, i historické centrum a posléze navštívíme nedaleký BZOVÍK, kde byl původní opevněný premonstrátský klášter přestavěn na hrad. Následně se budeme věnovat jednomu z nejkrásnějších slovenských měst BANSKÉ ŠTIAVNICI (UNESCO). Poslední zastávka bude ve svobodném královském městě KREMNICI, sídle báňské a mincovní komory. Nocleh v Kremnici.
  • 8. DEN Ráno zahájíme návštěvou nejkrásnějšího slovenského zámku BOJNICE, jehož slavný majitel Ján Pálffy se nechal inspirovat francouzskou středověkou architekturou. Dalším zastavením bude klasicistní zámek TOPOĽČIANKY, za první republiky letní sídlo prezidenta Masaryka, a v odpoledních hodinách nejstarší slovenské město NITRA, kde se po stopách PRIBINOVÝCH pokocháme hradem i starým městem.
  • 9. DEN Většinu dne strávíme návštěvou BRATISLAVY. Nejprve si vyšlápneme na DEVÍN a pak se přesuneme na BRATISLAVSKÝ HRAD. Další část dne zasvětíme nejvýznamnějším památkám STARÉHO MĚSTA, včetně DÓMU SVATÉHO MARTINA a dalších chrámů i slavných paláců. V odpoledních hodinách návrat do ČR.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav
SVOZ:
Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto od 3 osob
UBYTOVÁNÍ:
8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích

STRAVOVÁNÍ:
snídaně

CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, doprava klimatizovaným autobusem, 8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, informační materiály.

CENA NEZAHRNUJE:
vstupy (cca 150 EUR) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

PŘÍPLATKY:
8x večeře 1 900 Kč, 1lůžkový pokoj 2 100 Kč


Copyright © 2013 - 2019 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist