Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ OKRUH NAMIBIÍ

SVĚT POUŠTÍ, SAFARI A PŘÍRODNÍCH NÁRODŮPojeďte poznat zemi, která patří z hlediska pestrosti přírodních scenérií i etnické členitosti k nejrozmanitějším na světě. Panenská divočina, nekonečná písečná poušť i skalnatá step bohatá na jedinečnou flóru i faunu, spektakulární kaňony v impozantních horských masivech i dechberoucí skalní útvary, a především jedinečné národní parky s bohatými stády slonů, impal, žiraf, nosorožců a lvů. Je to svět, kde se setkává búrská a německá koloniální architektura představitelů těch nejlepších vinařských a dobytkářských tradic se světem hliněných chalup bantuských národů vyznávajících animistická náboženství a provozující primitivní zemědělství, z nichž nejlépe poznáme nejznámější kmen Himbů. Rovněž se seznámíme s jedním z nejstarších etnik na naší planetě, s loveckým světem Khoisanů neboli Hotentotů a Křováků (Bušmenů), kteří původně obývali celou jižní Afriku, ale nakonec byli vytlačeni do nejnehostinnějších oblastí, do nejstarších pouští na světě: Kalahari a Namib. Zájezd připravil a provází Kamil Hanák.TERMÍN:

19.04. – 05.05.2020

19.04. – 05.05.2021

CENA: 79.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odlet z České republiky do Namibie.
 • 2. DEN Prohlédneme si WINDHOEK - hlavní město Namibie, především centrum s historickými a vládními budovami včetně Státního muzea ALTE FESTE. V pozdním odpoledni se vydáme na předměstí do KATUTURY na návštěvu KULTURNÍ VESNICE XWAMA s přehlídkou domorodé kultury, tanců a zpěvu.
 • 3. DEN V ranních hodinách opustíme hlavní město a vydáme se na jih. Nejprve se za městem zastavíme u památníku namibijské nezávislosti HEROES' ACRE a po krátké zastávce ve městě REHOBOOTH a prohlídce muzea věnované místní búrské komunitě se přesuneme do vinařství NEURAS WINERY na ochutnávky místních lahodných vín.
 • 4. DEN V národním parku pohoří NAUKLUFT podnikneme celodenní túru. Překrásnými soutěskami a kaňony se dostaneme na nejvyšší partie pohoří s úžasnými výhledy do krajiny. Posléze se trasou vodopádů WATERKLOOF vrátíme do výchozího tábora.
 • 5. DEN Přesuneme se do jedné z nejkrásnějších krajin země, do písečné pouště NAMIB (UNESCO) v oblasti lokality SOSSUSVLEI. Prohlídku začneme výstupem na DUNU 45, následně zamíříme na HIDDEN VLEI a DEAD VLEI. Při návratu z pouště se ještě případně můžeme pokusit v pozdním odpoledni zdolat ELIM DUNE.
 • 6. DEN Celodenní přejezd pouští NAMIB s mnoha fotografickými zastávkami k Atlantskému oceánu do zálivu WALVIS BAY. Odpoledne si dopřejeme příjemné koupání v Atlantiku.
 • 7. DEN Dopolední koupání na písečných plážích. Odpoledne prohlídka historického města SWAKOPMUND s mnoha velmi dobře zachovalými německými stavbami, galeriemi, muzei a jedinečným akváriem. V případě zájmu podnikneme vyhlídkovou plavbu po zátoce WALVIS BAY.
 • 8. DEN V namibijské oblasti DAMARALAND se nejprve vydáme do pohoří SPITZKOPPE zvaného též Matterhorn Afriky. Vydáme se k útvarům skalního umění v lokalitě BUSHMAN'S PARADISE. Ve večerních hodinách se zastavíme v nejslavnějším namibijském vinařství KRISTALL KELLEREI nedaleko městečka OMAMURU.
 • 9. DEN Cestou na sever se zastavíme v národním parku pohoří BRANDBERG, kde nás čeká nenáročná procházka ke křováckým skalním malbám WHITE LADY PAINTING. Odpoledne budeme pokračovat dál do města KHORIXAS.
 • 10. DEN Vprovincii KUNENE nás čeká jedna z největších zajímavostí na jihu Afriky, SKALNÍ RYTINY TWYFELFONTEIN (UNESCO) s největší koncentrací skalního umění v Africe. Následně se vydáme na prohlídku 120 milionů let starých skalních sloupů zvaných ORGAN PIPES a v podvečerním světle se pokocháme pískovcovými útvary BURNT MOUNTAIN. Večer se ve vesnici seznámíme s kulturou a tradicemi khoisanského kmene Damarů.
 • 11. DEN V oblasti KAOKOLAND navštívíme vesnice jednoho z nejslavnějších a nejfotogeničtějších namibijských etnik - národa HIMBŮ, proslaveného tradičními kostýmy, půvabnými ozdobami kůže a jedinečnými účesy. Na nocleh se přesuneme do národního parku ETOSHA.
 • 12. DEN Celodenní návštěva národního parku ETOSHA proslaveného solnou pouští a stády impal, žiraf, slonů, lvů a nosorožců. Nocovat budeme opět na stejném místě v národním parku.
 • 13. DEN Následující dva dny strávíme v křovácké oblasti BUSHMANLAND v srdci rozsáhlé pouště KALAHARI. Ve městě TSUMKWE navštívíme informační středisko NYAE NYAE CONSERVANCY OFFICE a vydáme se do autentické vesničky //XA/HOBA VILLAGE. Večer nás čeká představení se zpěvy a tanci.
 • 14. DEN Dopoledne se vydáme ze TSUMKWE na jih do magické krajiny SOLNÉ PÁNVE NYAE NYAE. Odpoledne se džípy přesuneme do NHOMA SAFARI CAMPU, abychom se lépe seznámili s loveckými tradicemi místních přírodních národů.
 • 15. DEN Návštěva přírodní rezervace WATERBERG PLATEAU PARK s výstupem na panoramatickou vyhlídku MOUNTAIN VIEW. Právě v této romantické skalnaté krajině, bohaté na stáda žiraf, antilop a nosorožců, se odehrávaly na začátku 20. století největší boje mezi německými kolonisty a bantuským kmenem HERERŮ, což připomíná velká řada místních památníků.
 • 16. DEN V dopoledních hodinách se zastavíme ve městě OTJIWARONGO s vyhlášenou krokodýlí farmou, kde zůstaneme na oběd. Odpoledne se přesuneme zpět do hlavního města WINDHOEK.
 • 17. DEN Návrat do České republiky.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha

UBYTOVÁNÍ:
14x ubytování v hotelu nebo lodges ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ:
14x snídaně

CENA ZAHRNUJE:
zpáteční letenka Praha-Windhoek vč. let. tax a poplatků v max. výši 21 000 Kč, doprava klimatizovaným autobusem (cca 3 000 km), 14x ubytování v hotelu nebo lodges ve 2lůžkových pokojích se snídaní, vstupné, vedoucí zájezdu, informační materiály

CENA NEZAHRNUJE:
vízum 3 000 Kč, ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".

PŘÍPLATKY:
vízum 3 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 935 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 80 000 Kč za 1 535 Kč, pojištění storna letenky (zdravotní důvody) 950 Kč.


Copyright © 2013 - 2020 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist