Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ OKRUH MONGOLSKEM

PO STOPÁCH ČINGISCHÁNA AŽ DO POUŠTĚ GOBIPojeďte si s námi vychutnat mongolskou historii ve štědrých buddhistických klášterech a na památných místech spjatých s postavou velkého Čingischána i jeho nástupců. Činghischán sjednotil mongolské kmeny a svými výboji založil jednu z největších říší světa. Mongolsko-tatarští bojovníci se stali obávanými nájezdníky i u nás v Evropě. Pojeďte si vychutnat mongolskou krajinu, ve které se budete cítit neskutečně svobodně. Navštivte s námi nejslavnější mongolské buddhistické kláštery, které se opět staly duchovními centry svobodného národa zbaveného okov komunistického režimu. Vrcholem zájezdu bude pak třídenní návštěva pouště Gobi, jedné z nejstarších a největších pouští světa. S olgojem chorchojem, mýtickým písečným červem z pouště Gobi, se sice nesetkáme, ale rozhodně se vrátíme obohaceni nezapomenutelnými zážitky a vzpomínkami na mongolskou pohostinnost a jedinečné tradice. Zájezd připravil a provází Kamil Hanák.TERMÍN:

27.07. – 13.08.2020

CENA: 61.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odlet z Prahy do ULÁNBÁTARU.
 • 2. DEN Prohlídku mongolské metropole ULÁNBÁTARU zahájíme na ČINGISCHÁNOVĚ NÁMĚSTÍ s budovou PARLAMENTU, opery a několika muzey. Pak navštívíme chrám ČOIDŽIN LAMA, Zelený palác BOGD CHÁNA s přilehlým klášterem a klášterní komplex GANDANTEGČINLEN. Dvě noci budeme spát v metropoli v hotelu.
 • 3. DEN V dopoledních hodinách vyrazíme na výlet do rozsáhlého areálu buddhistického kláštera MANDŽIR na úpatí pohoří BOGDCHÁN ÚL. Při návratu do metropole se ještě zastavíme u památníku DZAISAN s panoramatickým výhledem na ULÁNBÁTAR a také u nedaleké Buddhovy sochy.
 • 4. DEN Opustíme mongolskou metropoli a zamíříme na sever směrem k ruským hranicím. Ve městě DULÁNCHÁN navštívíme slavnou továrnu na výrobu luků a šípů. přesuneme se do DARCHANU, kde si prohlédneme klášter CHARÁGÍN, případně i místní muzeum. Ubytujeme se ve zdejším hotelu.
 • 5. DEN Prohlídka kláštera AMARBAJSGALANT, jednoho z nejkrásnějších a největších buddhisticých klášterů v Mongolsku. Na nocleh přejedeme do hornického města ERDENET. Toto třetí největší mongolské město si prohlédneme včetně noční atrakce zpívající barevné fontány.
 • 6. DEN Dopoledne se přesuneme k vyhaslým sopkám URAN TOGÚ ÚL nedaleko města BULGAN, dále k jednomu z JELENÍCH KAMENŮ a přímo ve městě BULGAN navštívíme nedávno obnovený buddhistický klášter DAŠČOINCHORLON. V Bulganu budeme také nocovat.
 • 7. DEN Ráno vyrazíme z Bulganu na jih. Projedeme úchvatnou krajinou ÚDOLÍM ŘEKY ORCHON (UNESCO) a oblastí pohoří BÜRGET ÚL. Nocovat budeme v jurtách u jezera ÖGIJNÚR.
 • 8. DEN Ve městě CHARCHORIN navštívíme klášter ERDENE ZÚ, nejstarší mongolský buddhistický klášter s mnoha chrámy, muzeem a zlatou stúpou. Přesuneme se k nedalekým vykopávkám města KARAKORUM, kdysi hlavního města Čingischánovy velké říše. Cestou do CHUDŽERTU si prohlédneme ještě klášter ŠANCH.
 • 9. DEN Budeme projíždět magickou scenérií řeky ORCHON, zastavíme se u ORCHONSKÝCH VODOPÁDŮ vytvořených vulkanickou činností (zemětřesením) a podnikneme turistickou procházku v ORCHONSKÉM ÚDOLÍ. Nocleh v hotelu ve městě AJVARCHÉR.
 • 10. DEN Dopoledne si prohlédneme ARVAJCHÉR. Po návštěvě kláštera GANDAN MUNCAGLAN a MUZEA DZANABAZARA, prvního buddhistického duchovního vůdce v Mongolsku, přejedeme k pásmu písečných dun MONGOL ELS.
 • 11. DEN Budeme pokračovat v přejezdu nádhernou krajinou s mnoha fotografickými zastávkami až do ULÁNBÁTÁRU.
 • 12. DEN V ranních hodinách vyrazíme směrem na východ od hlavního města do národního parku GORCHI TERELDŽ, jedné z nejnavštěvovanějších příroních rezervací v Mongolsku, kde si prohlédneme působivou ŽELVÍ SKÁLU, skalní útvar MUŽE ČTOUCÍHO KNIHU a horský klášter ARJAPALA s meditačním střediskem. Nocovat budeme v jurtách.
 • 13. DEN Dopoledne turistická procházka mezi skalními útvary v národním parku GORCHI TERELDŽ, případně pro zájemce zajistíme projížďky na koních. Odpoledne se ještě zastavíme u monumentální sochy ČINGISCHÁNA na trase do městečka ERDENE a večer se vrátíme do Ulánbátáru.
 • 14. DEN Přelet do střediska DALANDZADGAD v poušti GOBI, kde budeme spát tři noci v hotelu. První výlet v oblasti bude do SOUTĚSKY JOLÍN AM (Orlosupí soutěska) se strmými skalisky bránícím pronikání slunečních paprsků. Nedaleko navštívíme i muzeum Orlosupí soutěsky.
 • 15. DEN Další atrakcí v poušti GOBI bude celodenní výlet terénními auty do lokality CHONGORYN ELS (Zpívající písečné duny). Zde se pokocháme dunami, které při větru mění svůj tvar, vydávají zvuk podobný zpěvu a během dne také mění i různé odstíny žlutobílé barvy.
 • 16. DEN Třetí výlet v poušti GOBI podnikneme k magickým PLANOUCÍM ÚTESŮM, v paleontologické lokalitě BAJANDZAG, kde byly v roce 1922 objeveny dinosauří vejce a dinosauří kosti. Po příjemném celodenním výletu se vrátíme zpět na hotel.
 • 17. DEN Z DALANDZADGADU přeletíme zpět do ULÁNBÁTÁRU. Ve večerních anebo ranních hodinách následujícího dne odlet do Prahy.
 • 18. DEN Návrat do Prahy.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha

UBYTOVÁNÍ:
15x nebo 16x ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ:
15x snídaně

CENA ZAHRNUJE:
zpáteční letenka Praha-Ulánbátar vč. let. tax a poplatků cca 20 000 Kč, zpáteční letenka Ulánbátar-Dalandzadgad vč. let. tax a poplatků cca 4 000 Kč, doprava pronajatým minibusem a džípy, 15x nebo 16x ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím anebo v mongolských jurtách (gerech) se snídaní, vedoucí zájezdu, informační materiály.

CENA NEZAHRNUJE:
vízum 2.000,- Kč, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".

PŘÍPLATKY:
vízum 2.000,- Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30.000,- Kč za 990,- Kč, do 80.000,- Kč za 1.590,- Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 950,- Kč.


Copyright © 2013 - 2020 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist