Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ OKRUH KAZACHSTÁNEM

ZEMĚ KOČOVNÍKŮ, ORLŮ A DECHBEROUCÍCH PŘÍRODNÍCH KRÁSVydejte se s námi do největšího vnitrozemského státu světa, do země, která je vlastí kočovníků, orlů a nespoutaných divokých hor. Kazachstán je díky malebným horským jezerům, nad nimiž se zvedají panoramatické vysokohorské štíty, také nazýván středoasijským Švýcarskem. Kazachstán sice ve srovnání se sousedním Uzbekistánem poněkud nedosahuje takové četnosti a koncentrace historických památek a měst, ale za to v počtu přírodních skvostů a krás národních parků své návštěvníky přivádí do němého úžasu. A o kazašské historii i současnosti nám budou vypovídat jak nomádské tradice tohoto hrdého národa, tak i řada archeologických nalezišť a zachovalých památek, které nám připomenou bohatství a slávu měst na Hedvábné stezce. A že Kazachstán není jen kulturou zahleděnou do minulosti, ale především zemí budoucnosti, nám dokáže moderní metropole Astana i slavný kosmodrom Bajkonur. Zájezd připravil a provází Kamil Hanák.TERMÍN:

20.09. – 05.10.2020

CENA: 58.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odlet z Prahy do ALMATY.
 • 2. DEN Návštěvu Kazachstánu zahájíme prohlídkou bývalého hlavního města ALMATY. Od Památníku nezávislosti na NÁMĚSTI REPUBLIKY se vydáme k Prezidentskému paláci a Ústřednímu státnímu muzeu. V PAMFILOVĚ PARKU navštívíme KATEDRÁLU NANEBEVSTOUPENÍ, nedaleký ZELENÝ BAZAR i ÚSTŘEDNÍ MEŠITU. Ve večerních hodinách výlet na "Zelený pahorek" KOK TOBE s panoramatickým výhledem na město. Tři noclehy v ALMATY.
 • 3. DEN V ranních hodinách vyrazíme do národního parku ILE ALATAU. Nejprve do údolí řeky MALAJA ALMATINKA, kde si prohlédneme sportovní olympijské středisko MEDEU, přehradu i lyžařské středisko ČIMBULAK. Poskéze se přesuneme do údolí BOLŠAJA ALMATINKA, kde se projdeme k astronomické observatoři GAIŠ nedaleko VELKÉHO ALMATSKÉHO JEZERA.
 • 4. DEN Ráno se vydáme do TURGENSKÉHO ÚDOLÍ, kde nás čeká pěší procházka k MEDVĚDÍMU VODOPÁDU. Po poledni se přesuneme do městečka ESIK se slavnými vykopávkami pohřebních kurhanů včetně mohyly ZLATÉHO MUŽE a pokračujeme panoramatickým údolím ESIKSKÉ SOUTĚSKY až k vysokohorskému jezeru ESIK (Issyk).
 • 5. DEN Tento den nás čeká procházka úchvatnými scenériemi jednoho z nejkrásnějších kaňonů ve Střední Asii - ČARYNSKÉHO KAŇONU, který je zvaný též "Červený kaňon" či "Údolí hradů". V pozdním odpoledni se ještě zastavíme u posvátného stromu ve vsi AULIE-AGAŠ. Nocovat budeme v DŽARKENTU nedaleko čínských hranic.
 • 6. DEN Po snídani se krátce zastavíme v centru DŽARKENTU v jedinečné mešitě postavené v čínském stylu a nedalekém pravoslavném chrámu. Pokračujeme západním směrem do národního parku ALTYN EMEL s další úchvatnou přírodní atrakcí: ZPÍVAJÍCÍ DUNOU. Nocovat budeme v rekreačním středisku na břehu KAPČAGAJSKÉHO JEZERA.
 • 7. DEN Brzo ráno vyrazíme k světoznámým petroglyfům s mozivy tří Buddhů a tibetskými nápisy v lokalitě TAMGALY TAS na levém břehy řeky ILI. Na protějším pravém břehu téže řeky navštívíme FILMOVÉ MĚSTEČKO, kde se točil kazašský velkofilm "Kočovník". Zde si prohlédneme kulisy středověké karavanseraje a středoasijského města na Hedvábné stezce. Odpoledne se přesuneme do lokality TAMGALY se slavnými petroglyfy z doby bronzové.
 • 8. DEN Ve městě TARAZ, které je považováno za nestarší metropoli Kazachstánu, si prohlédneme mauzolea významných vládců jako byli KARACHAN, DAUITBEK a TEKTURMAS, i blízké MAUZOLEUM AIŠA BIBI, legendární princezny a krasavice. Druhou část dne strávíme v jihokazašské metropoli ŠYMKENT, kde se následně ubytujeme v hotelu.
 • 9. DEN Po snídani zamíří naše cesta do archeolociké lokality OTRAR a do blízkého mauzolea ARYSTAN BAB. Dále si prohlédneme malebné město TURKESTAN s mnoha symbolickými památkami měst Hedvábné stezky, především komplexu mauzolea súfíjského mystika CHODŽI AHMEDA JASÁVÍHO. Na nocleh ve městě KYZYLORDA dorazíme v nočních hodinách.
 • 10. DEN Tento den zasvětíme prohlídce KOSMODROMU v BAJKONURU. Prohlédneme si Muzeum kosmodromu, startovací rampu, odkud vzlétl GAGARIN, i některé další přístupné hnagáry a odpalovací rampy, ve kterých se seznámíme s historií sovětské kosmonautiky. Dva noclehy v BAJKONURU.
 • 11. DEN Přesuneme se do ARALSKU na břehu ARALSKÉHO JEZERA a po prohlídce města si prohlédneme koráby i muzeum, které dobře ilustruje obrovskou ekologickou katastrofu, k níž v oblasti Aralského jezera došlo.
 • 12. DEN Přejezd na letiště do KYZYLORDY a přelet do ASTANY, kde se na dvě noci ubytujeme.
 • 13. DEN Prohlídka hlavního města Kazachstánu ASTANY. Dopoledne se zaměříme na významné pamětihodnosti na pravém břehu řeky IŠIM: Ústřední náměstí s Prezidentským kulturním centrem, Novým náměstím s Muzeem prvního prezidenta země a pravoslavnou katedrálou. Odpoledne se přesuneme do MĚSTSKÉHO PARKU na levém břehu. Prohlédneme si věž BAJTEREK, PALÁC MÍRU A HARMONIE a prezidentský palác AK ORDA.
 • 14. DEN Výlet do pohoří BOROVOJE severně od Astany. Díky malebným scenériím jezer, vrcholkům a lesům připomíná oblast BURABAJSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU pestrobarevnou krajinu ve středoevropském Švýcarsku.
 • 15. DEN Přelet do Astany a odlet do Prahy.
 • 16. DEN Návrat zpátky do Prahy


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha

UBYTOVÁNÍ:
14x ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ:
14x snídaně

CENA ZAHRNUJE:
letenka Praha-Almaty, Kyzylorda-Astana a Astana-Praha vč. let. tax a poplatků cca 18 000 Kč, doprava mikrobusem v rámci programu, 14x ubytování v hotelu se snídaní, vedoucí zájezdu, informační materiály .

CENA NEZAHRNUJE:
vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".

PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 7.900,- Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30.000,- Kč za 880,- Kč, do 80.000,- Kč za 1.480,- Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 950,- Kč.


Copyright © 2013 - 2020 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist