Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ KŘESŤANSKÝ OKRUH ETIOPIÍ

ZEMĚ BIBLICKÉ KRÁLOVNY ZE SÁBYPojeďte s námi poznávat tradice a kulturu jedné z prvních křesťanských zemí světa, kolébky afrického křesťanství a země s nejbohatším historickým dědictvím v Subsaharské Africe. Město Aksúm bylo na počátku našeho letopočtu centrem říše sahajícím od řeky Nilu podél Rudého moře až k Jemenu. Středověká Lalibela je domovem nejkrásnějších skalních klášterů na světě a pět císařských paláců v Gondaru svou nádherou stvrzují nepřetržitou kontinuitu etiopské civilizace. Je to jediná země, která nebyla v Africe kolonizována a jež si uchovala svoji vlastní kulturu, jazyk i písmo. Během putování historickým okruhem budeme rovněž okouzleni jedinečnými přírodními scenériemi a nebude chybět vyhlášená kuchyně či káva, které je Etiopie domovem, ani skvělé rytmy, které si odpočátku cesty zamilujete. Zájezd připravil a provází Kamil Hanák.TERMÍN:

24.01. – 09.02.2018

24.01. – 09.02.2019

CENA: 58.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odlet z Prahy. Přílet do ADDIS ABEBY. Ubytování v hotelu. Dva noclehy v ADDIS ABEBĚ.
 • 2. DEN Celodenní prohlídka etiopského hlavního města ADDIS ABEBY. Ráno si prohlédnme historické centrum včetně chrámu KIDDIST MARYAM s MAUZOLEEM MENELIKA II, kruhového chrámu KIDDANE MIHRET s krásnými malbami a katedrálu KIDDIST SELASSIE. Navštívíme NÁRODNÍ MUZEUM ETIOPIE a čtvrť PIAZZA. Odpoledne po návštěvě MERCATA, největšího trhu na africkém kontinentě, zamíříme ještě na kopec k chrámu ENTOTO MARYAM a muzeu CÍSAŘŮ MENELIKA A TAITU.
 • 3. DEN Putování HISTORICKÝM KŘESŤANSKÝM OKRUHEM zahájíme v kaňonu řeky MUGER, odkud se přesuneme do středověkého kláštera DEBRE LIBANOS na počátku úchvatného kaňonu zvaného PSÍ ÚDOLÍ s blízkým PORTUGALSKÝM MOSTEM. Nocleh v DEBRE MARKOS.
 • 4. DEN Ráno pokračujeme k jezeru Tana a cestou se zastavíme v kostelíku WEYZAZIRT KIDHANE MIHRET s jedinečnými freskami ze 17. století. Odpoledne si prohlédneme spektakulární VODOPÁDY NA MODRÉM NILU. Dva noclehy ve městě BAHIR DAR.
 • 5. DEN Návštěva oblasti JEZERA TANA na řece MODRÝ NIL. Po prohlídce města BAHIR DAR se na zbytek dne vydáme na lodní výlet po jezeře. Navštívíme největší klášter DAGA ISTAFANOS umístěný na malé ostrůvku, dále klášter NARGA SELASSIE na ostrově DEK, a posléze některé z klášterů na jezerním pobřeží.
 • 6. DEN Tento den nás čeká středověké město GONDAR. Prohlédneme si císařský areál FASIL GHEBBI (UNESCO) s několika císařskými budovami: palácem císaře FASILIDA, KNIHOVNOU JANA I, PALÁCEM JOZUE II VELKÉHO a velkou řadou chrámů. Dva noclehy v GONDARU.
 • 7. DEN Čeká nás jednodenní příjemný trek v horách NÁRODNÍHO PARKU SIMIEN (UNESCO) s výhledy na nejvyšší horu Etiopie RAS DAŠEN. Nocleh opět v Gondaru.
 • 8. DEN Přejezd nádhernou horskou scenérií z GONDARU do AKSÚMU v severním svazovém státě TIGRAJ s obědovou zastávkou ve městě ŠIRE. Dvě noci strávíme v AKSÚMU.
 • 9. DEN Prohlídku města AKSÚMU (UNESCO) zahájíme před legendárním AKSÚMSKÝM OBELISKEM ze 3. století postaveným králem REMHAJEM, jenž byl do roku 2005 umístěn v Římě, a nedalekou HROBKOU KRÁLE REMHAJE. Prohlédneme si MUZEUM MĚSTA AKSÚMU, nádrž MAI ŠUM a nejstarší funkční katedrálu SIOM MARYAM. Odpoledne zajedeme ještě do nedalekých klášterů DEBRE LIQANOS a PANTALEON.
 • 10. DEN Nedaleko osady TEKA TESFAI ve svazovém státě TIGRAJ navštívíme dle možnosti několik skalních chrámů: PETROS & PAULOS MELEHAYZENGHI, MEDHANE ALEM ADI KAŠO a MIKAEL MELEHAYZENGHI. Odpoledne se po zastávce v horské vesničce NEGAŠ, jež je posvátná pro etiopské muslimy, pokocháme skalním kostelíkem WUKRO ČIRKOS ve městě WUKRO. Nocleh v MEKELE.
 • 11. DEN Přejezd dechberoucí krajinou z Mekele do Lalibely se zastávkou u skalního chrámu WUKRO MESKEL KRISTOS, pravděpodobně nejstarším skalním chrámu v Etiopii. Před příjezdem do Lalibely se ještě zastavíme v BILBILLE u malbami zdobeného chrámu BILBILLA ČIRKOS. Tři noci budeme spát v LALIBELE.
 • 12. DEN Dva dny strávíme v nejslavnějším etiopském městě posetém skalními chrámy - v LALIBELE (UNESCO). Po prohlídce samotného města věnujeme první den chrámům v SEVEROZÁPADNÍM CHRÁMOVÉM AREÁLU (BET MEDHANE ALEM, BET MARYAM, BET MESKAL, DEBRE SINA a ADAMŮV HROB).
 • 13. DEN Druhý den v LALIBELE Pokračujeme JIHOVÝCHODNÍM AREÁLEM SKALNÍCH CHRÁMŮ: BET BEGRIEL-RAFAEL, BET ABBA LIBANOS, BET EMANUEL a BET MERCURIOS. Odpoledne se přesuneme k nejspektakulárnějšímu ze všech lalibelských chrámů, samostatně stojícímu chrámu BET GIYORGOS, symetrickému monolitu ve tvaru kříže.
 • 14. DEN Po ranní zastávce v KLÁŠTEŘE NAKUTA LA'AB pokračujeme do GIŠEN DEBRE KERBE, nejstaršího kláštera v zemi, v němž se nachází část Ježíšova kříže. Za městem KOMBOLČA se ještě před příjezdem na hotel zastavíme u sochy GETSKÉHO LVA. Nocleh v DEBRE SINA.
 • 15. DEN Ráno se ještě zastavíme v poutním klášteře ADKANU MARYAM a pokračujeme přes město DEBRE BIRHAN k panoramatickým výhledům nad srázem u městečka ANKOBER, kde začíná slavná AFARSKÁ PÁNEV jakožto první partie VELKÉ PŘÍKOPOVÉ PROPADLINY. Na nocleh se vrátíme do ADDIS ABEBY.
 • 16. DEN V první části dne dokončíme prohlídku ADDIS ABEBY a ve večerních hodinách nebo následující ráno odletíme domů.
 • 17. DEN Návrat do Prahy.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha

UBYTOVÁNÍ:
15x ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ:
15x snídaně

CENA ZAHRNUJE:
zpáteční letenka Praha-Addis Abeba vč. let. tax a poplatků cca 14.500,- Kč, 15x ubytování v hotelu se snídaní, vedoucí zájezdu, místní průvodci v klášterních areálech, informační materiály.

CENA NEZAHRNUJE:
ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".

PŘÍPLATKY:
1 lůžkový pokoj 4 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 935 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 80 000 Kč za 1 535 Kč, pojištění storna letenky (zdravotní důvody) 750 Kč.


Copyright © 2013 - 2018 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist