Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ KŘESŤANSKÝ OKRUH ETIOPIÍ

ZEMĚ BIBLICKÉ KRÁLOVNY ZE SÁBYPojeďte s námi poznávat tradice a kulturu jedné z prvních křesťanských zemí světa, kolébky afrického křesťanství a země s nejbohatším historickým dědictvím v Subsaharské Africe. Město Aksúm bylo na počátku našeho letopočtu centrem říše sahajícím od řeky Nilu podél Rudého moře až k Jemenu. Středověká Lalibela je domovem nejkrásnějších skalních klášterů na světě a pět císařských paláců v Gondaru svou nádherou stvrzují nepřetržitou kontinuitu etiopské civilizace. Je to jediná země, která nebyla v Africe kolonizována a jež si uchovala svoji vlastní kulturu, jazyk i písmo. Během putování historickým okruhem budeme rovněž okouzleni jedinečnými přírodními scenériemi a nebude chybět vyhlášená kuchyně či káva, které je Etiopie domovem, ani skvělé rytmy, které si odpočátku cesty zamilujete. Zájezd připravil a provází Kamil Hanák.TERMÍN:

24.01. – 09.02.2020

24.01. – 09.02.2021

CENA: 61.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odlet z Prahy. Přílet do ADDIS ABEBY. Ubytování v hotelu. Dva noclehy v ADDIS ABEBĚ.
 • 2. DEN Celodenní prohlídka etiopského hlavního města ADDIS ABEBY. Ráno si prohlédnme historické centrum včetně chrámu KIDDIST MARYAM s MAUZOLEEM MENELIKA II, kruhového chrámu KIDDANE MIHRET s krásnými malbami a katedrálu KIDDIST SELASSIE. Navštívíme NÁRODNÍ MUZEUM ETIOPIE a čtvrť PIAZZA. Odpoledne po návštěvě MERCATA, největšího trhu na africkém kontinentě, zamíříme ještě na kopec k chrámu ENTOTO MARYAM a muzeu CÍSAŘŮ MENELIKA A TAITU.
 • 3. DEN Putování HISTORICKÝM KŘESŤANSKÝM OKRUHEM zahájíme v kaňonu řeky MUGER, odkud se přesuneme do středověkého kláštera DEBRE LIBANOS na počátku úchvatného kaňonu zvaného PSÍ ÚDOLÍ s blízkým PORTUGALSKÝM MOSTEM. Nocleh v DEBRE MARKOS.
 • 4. DEN Ráno pokračujeme k jezeru Tana a cestou se zastavíme u malebného jezera ZENGENA, jehož břehy zdobí akáciový a cypřišový lesík obývaný komunitou kočkodanů. Odpoledne si prohlédneme spektakulární VODOPÁDY NA MODRÉM NILU. Dva noclehy ve městě BAHIR DAR.
 • 5. DEN Návštěva oblasti JEZERA TANA na řece MODRÝ NIL. Po prohlídce města BAHIR DAR se na zbytek dne vydáme na lodní výlet po jezeře. Navštívíme největší klášter DAGA ISTAFANOS umístěný na malé ostrůvku, dále klášter NARGA SELASSIE na ostrově DEK, a posléze některé z klášterů na jezerním pobřeží.
 • 6. DEN Tento den nás čeká středověké město GONDAR. Prohlédneme si císařský areál FASIL GHEBBI (UNESCO) s několika císařskými budovami: palácem císaře FASILIDA, KNIHOVNOU JANA I, PALÁCEM JOZUE II VELKÉHO a velkou řadou chrámů. Dva noclehy v GONDARU.
 • 7. DEN Čeká nás jednodenní příjemný trek v horách NÁRODNÍHO PARKU SIMIEN (UNESCO) s výhledy na nejvyšší horu Etiopie RAS DAŠEN. Nocleh opět v Gondaru.
 • 8. DEN Přejezd nádhernou horskou scenérií z GONDARU do AKSÚMU v severním svazovém státě TIGRAJ s obědovou zastávkou ve městě ŠIRE. Dvě noci strávíme v AKSÚMU.
 • 9. DEN Prohlídku města AKSÚMU (UNESCO) zahájíme před legendárním AKSÚMSKÝM OBELISKEM ze 3. století postaveným králem REMHAJEM, jenž byl do roku 2005 umístěn v Římě, a nedalekou HROBKOU KRÁLE REMHAJE. Prohlédneme si MUZEUM MĚSTA AKSÚMU, nádrž MAI ŠUM a nejstarší funkční katedrálu SIOM MARYAM. Odpoledne zajedeme ještě do nedalekých klášterů DEBRE LIQANOS a PANTALEON.
 • 10. DEN Dopoledne se zastavíme ve městě ADWA u památníku připomínajícího porážku italské armády v roce 1896 a u starověké pevnosti a vykopávek ve městě JEHA. Nedaleko osady TEKA TESFAI ve svazovém státě TIGRAJ navštívíme dle možnosti několik skalních chrámů: PETROS & PAULOS MELEHAYZENGHI, MEDHANE ALEM ADI KAŠO a MIKAEL MELEHAYZENGHI. Odpoledne uděláme ještě krátkou zastávku v horské vesničce NEGAŠ, jež je posvátná pro etiopské muslimy. Nocleh v MEKELE.
 • 11. DEN Přejezd dechberoucí krajinou z MEKELE do MAIČEW a dále náročným terénem po hliněné či rozestavěné cestě do LALIBELY. Před příjezdem do Lalibely se ještě zastavíme v BILBILLE u malbami zdobeného chrámu JEMREHANNA KRISTOS. Tři noci budeme spát v LALIBELE.
 • 12. DEN Dva dny strávíme v nejslavnějším etiopském městě posetém skalními chrámy - v LALIBELE (UNESCO). Po prohlídce samotného města věnujeme první den chrámům v SEVEROZÁPADNÍM CHRÁMOVÉM AREÁLU (BET MEDHANE ALEM, BET MARYAM, BET MESKAL, DEBRE SINA a ADAMŮV HROB).
 • 13. DEN Druhý den v LALIBELE Pokračujeme JIHOVÝCHODNÍM AREÁLEM SKALNÍCH CHRÁMŮ: BET BEGRIEL-RAFAEL, BET ABBA LIBANOS, BET EMANUEL a BET MERCURIOS. Odpoledne se přesuneme k nejspektakulárnějšímu ze všech lalibelských chrámů, samostatně stojícímu chrámu BET GIYORGOS, symetrickému monolitu ve tvaru kříže.
 • 14. DEN Po ranní zastávce v KLÁŠTEŘE NAKUTA LA'AB pokračujeme k jezeru HAJK, na jehož malebných březích se nachází klášter HAJK ISTIFANOS. Za městem KOMBOLČA se ještě před příjezdem na hotel zastavíme u sochy GETSKÉHO LVA. Nocleh v DEBRE SINA.
 • 15. DEN Pokračujeme přes město DEBRE BIRHAN k panoramatickým výhledům nad srázem u městečka ANKOBER, kde začíná slavná AFARSKÁ PÁNEV jakožto první partie VELKÉ PŘÍKOPOVÉ PROPADLINY. Na nocleh se vrátíme do ADDIS ABEBY.
 • 16. DEN V první části dne dokončíme prohlídku ADDIS ABEBY a ve večerních hodinách nebo následující ráno odletíme domů.
 • 17. DEN Návrat do Prahy.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha

UBYTOVÁNÍ:
15x ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ:
15x snídaně

CENA ZAHRNUJE:
zpáteční letenka Praha-Addis Abeba vč. let. tax a poplatků cca 14.500,- Kč, 15x ubytování v hotelu se snídaní, vedoucí zájezdu, místní průvodci v klášterních areálech, informační materiály.

CENA NEZAHRNUJE:
vízum 1 500 Kč, ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".

PŘÍPLATKY:
1 lůžkový pokoj 4 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 935 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 80 000 Kč za 1 535 Kč, pojištění storna letenky (zdravotní důvody) 950 Kč.


Copyright © 2013 - 2020 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist