Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

ETIOPIE - DŽIBUTSKO

ZA JIŽNÍMI NÁRODY ETIOPIE, TAJEMNÝM MĚSTEM HARAR A VELKOU PŘÍKOPOVOU PROPADLINOU DO DŽIBUTSKAEtiopie není pouze země jedinečných kulturních památek staré křesťanské architektury na severu země, ale i její jižní část je velkým turistickým magnetem nejen díky nádherně členitým scenériím Velké příkopové propadliny s mnoha smaragdovými jezery, ale především jedinečnou etnografickou mozaikou přírodních národů v oblasti Jižní Omo, jako jsou Mursiové, Hamerové či Tsemaiové. Na tomto putování se seznámíme rovněž s jedinečným východoetiopských městem Harar se symbiózou muslimské a křesťanské kultury, ale také světoznámými "hyenními muži". Zájezd zakončíme několika dny strávenými na nejvyhlášenějších přírodních zajímavostech bývalé francouzské kolonie Džibutsko. Zájezd připravil a provází Kamil Hanák.TERMÍN:

13.02. – 03.03.2019

13.02. – 03.03.2020

CENA: 74.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odlet z Prahy. Přílet do ADDIS ABEBY. Ubytování v hotelu. Dva noclehy v ADDIS ABEBĚ.
 • 2. DEN Celodenní prohlídka etiopského hlavního města ADDIS ABEBY. Ráno si prohlédnme historické centrum včetně chrámu KIDDIST MARYAM s MAUZOLEEM MENELIKA II, kruhového chrámu KIDDANE MIHRET s krásnými malbami a katedrálu KIDDIST SELASSIE. Navštívíme NÁRODNÍ MUZEUM ETIOPIE a čtvrť PIAZZA. Odpoledne po návštěvě MERCATA, největšího trhu na africkém kontinentě, zamíříme ještě na kopec k chrámu ENTOTO MARYAM a muzeu CÍSAŘŮ MENELIKA A TAITU.
 • 3. DEN Z hlavního města se přesuneme k působivému skalnímu chrámu ADADI MARJAM, odkud budeme pokračovat do lokality TIJA k stélám (UNESCO), jejichž mystická symbolika stále překvapuje návštěvníky. Posledním zastavením bude fotogenické kráterové jezero ARA ŠEITAN. Nocleh v hotelu ve městě HOSAINA.
 • 4. DEN Celodenní přejezd do města ARBA MINČ s překrásným pohledy na čtyřtisícmetrové vrcholky hor. Zde budeme ubytováni dvě noci.
 • 5. DEN Výlet do horských vesniček lidu DORZE, vyhlášených tkaním bavlněných látek s fotogenickými obydlími ve tvaru úlů.
 • 6. - 9. DEN Navštívíme vesnice obyvané národy DOLNÍHO ÚDOLÍ OMO, především se podle situace a sjízdnosti cest zaměříme hlavně na kmeny MURSI a HAMER, případně ještě kmen ARI či TSEMAI. Spát budeme v turisticky vybavených lodges.
 • 10. DEN Opustíme stát JIŽNÍCH ETIOPSKÝCH NÁRODŮ a zamíříme zpátky na sever do OROMSKA.
 • 11. DEN Projedeme kolem jezera LANGANO a zamíříme k jezeru ZIWAY, odkud se vydáme na lodní výlet na ostrov TULLO GUDDO s klášterem MARJAM CION.
 • 12. DEN Čeká nás celodenní přejezd do Hararu ve východní části země. Dvě noci v HARARU.
 • 13. DEN Celodenní prohlídka starobylého města HARAR. Po snídani vstoupíme HARARSKOU BRANOU do labyrintu uliček starého města zvaného DŽUGAL, obehnaného hliněnými hradbami. Kolem brány ŠOWA zamíříme na hlavní náměstí s katedrálou MEDHANE ALEM i nedalekou páteční mešitou AL-DŽAMI. Největší atrakcí bude večerní KRMENÍ HYEN za branami města.
 • 14. DEN Přejezd do Džibutska. Dvě noci budeme nocovat za hranicemi ve městě DIKHIL.
 • 15. DEN Tento den strávený v DANAKILSKÉ PROLÁKLINĚ zasvětíme úchvatným měsíčním scenériím jezera LAC ABBÉ s magickými vápencovými komíny dosahujícími výšky 50 metrů, které vypouštějí oblaka páry.
 • 16. DEN Tento den zasvětíme dalšímu jedinečnému přírodnímu úkazu: kráterovému jezeru LAC ASSAL, jehož hladina se nachází 155 metrů pod úrovní hladiny moře, a které je obklopeno dalšími spícími vulkány. Uchvátí nás jedinečná scenérie NEJNIŽŠÍHO BODU AFRIKY, v níž se prolíná běloba soli a sádry s tmavými lávovými poli.
 • 17. DEN Vydáme se do pohoří GODA na návštěvu AFARSKÝCH VESNIC, včetně úrodné oázy BANKOUALÉ a z malebné osady DITTIKOU podnikneme procházku do hor přes les FORÊT DU DAY. Dva noclehy ve městě DJIBOUTI.
 • 18. DEN Poslední den v Africe strávíme prohlídkou džibutské metropole DJIBOUTI. včetně náměstí PLACE MAHMOUD HARBI s mešitou HAMOUDI. Kolem PREZIDENTSKÉHO PALÁCE se přesuneme ke KATEDRÁLE a ETIOPSKÉMU ORTHODOXNÍMU CHRÁMU a dále do rezidenční čtvrti PLATEAU DU HÉRON.
 • 19. DEN Návrat do Prahy.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha

UBYTOVÁNÍ:
18x ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ:
18x snídaně

CENA ZAHRNUJE:
zpáteční letenka Praha-Addis Abeba vč. let. tax a poplatků cca 20.000,- Kč, 15x ubytování v hotelu nebo lodges se snídaní, vedoucí zájezdu, místní průvodci v klášterních areálech, informační materiály.

CENA NEZAHRNUJE:
vízum do Etiopie (cca 50 USD) a do Džibutska (cca 120 USD), lodní výlet, vstupné, focení domorodců u jižních kmenů a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".

PŘÍPLATKY:
1 lůžkový pokoj 4 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30.000,- Kč za 1.045,- Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 80.000,- Kč za 1.645,- Kč, pojištění storna letenky (zdravotní důvody) 750,- Kč.


Copyright © 2013 - 2019 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist