Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

VELKÝ OKRUH BULHARSKEM

ZA POKLADY BULHARSKÝCH CARŮ A ZA BABOU VANGOUBulharsko je pohádkově krásná země a její největší krásy objevíte právě na tomto zájezdě. Pro někoho to bude cesta za vzpomínkami do země, kam jsme jezdívali do hor i za mořem. Pro jiné setkání s exotickou zemí, kde byly točeny téměř všechny české pohádky s orientální tematikou. Na tomto zájezdě projedeme všechna bulharská pohoří (Stará Planina, Rodopy, Pirin, Rila a Vitoša), navštívíme vyhlášené bulharské pobřeží, a především se v pohádkových starých městech, klášterech, hradech, mešitách a antických lokalitách seznámíme s tisíciletou historií bulharského carství. Při tomto putování poznáme většinu bulharských regionů i památek UNESCO, aniž bychom však byli přesyceni anebo nepříjemně utaháni. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.TERMÍN: 26.08. – 06.09.2014

CENA: 12.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN Odjezd z ČR, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.
 • 2. DEN Ráno po příjezdu do Bulharska návštěva úchvatné jeskyně MAGURA s pravěkými malbami a prostornými síněmi. Posléze procházka v lokalitě BELOGRADČICKÝCH SKAL s mnoha skalními pyramidami, přírodní pevností a obdivuhodnými skalními seskupeními. Na nocleh se přesuneme do VRACANSKÉHO PRŮSMYKU.
 • 3. DEN Dopoledne zahájíme návštěvou GLOŽENSKÉHO KLÁŠTERA, který má z bulharských klášterů nejimpozantnější polohu. Při průjezdu pohořím STARA PLANINA se zastavíme rovněž v TROJANSKÉM KLÁŠTERU, jednom z největších klášterů v Bulharsku s nádhernou architekturou a unikátní malířskou výzdobou. Následuje prohlídka KOPRIVŠTICE, která patří díky své obrozenecké architektuře k nejpřitažlivějším městům Bulharska. Na nocleh přesun do oblasti ÚDOLÍ RŮŽÍ (Rozovata dolina).
 • 4. DEN Po prohlídce thrácké hrobky v KAZANLĂKU (UNESCO) se autobusem vyšplháme do průsmyku ŠIPKA s památníkem osvobození na vrcholu hory. Navštívíme i nedaleký ruský pamětní CHRÁM NAROZENÍ KRISTA. Po krátké zastávce v DRJANOVSKÉM KLÁŠTEŘE přijedeme do VELIKÉHO TĂRNOVA, jednoho z nejhezčích měst v Bulharsku se spoustou historických pamětihodností.
 • 5. DEN Tento den zasvětíme počátkům bulharské státnosti. Nejprve si prohlédneme PRESLAV, vykopávky druhého hlavního města Bulharska z let 893 - 1018. Po návštěvě TAMBUL DŽAMIJE, největší mešity v Bulharsku v ŠUMENU, přejedeme do PLISKY, vykopávek sídelního místa první bulharské říše, objevených českými archeology. V podvečer se ještě pokocháme pohledem na skalní reliéf MADARSKÉHO JEZDCE (UNESCO).
 • 6. DEN Nejprve navštívíme KAMENNÝ LES (Pobitite kamăni), shluk bizarních kamenných sloupů připomínajících stromy. Pak navštívíme přímořskou metropoli VARNU, kde si prohlédneme katedrálu, druhou největší křesťanskou stavbu v Bulharsku, římské lázně, pravoslavné chrámy a dle výběru navštívíme některá z muzeí, případně se projdeme po Mořské zahradě s Akváriem. Odpoledne se přesuneme do kláštera ALADŽA vybudovaného poustevníky ve vápencových útesech a navštívíme palác rumunské královny Marie v BALČIKU. Alternativou tohoto programu může být relaxace a koupel v moři.
 • 7. DEN Druhý den strávený v bulharském přímoří se budeme věnovat úžasným historickým městečkům NESEBĂR (UNESCO) a SOZOPOL s mnoha antickými, byzantskými i osmanskými pamětihodnostmi. V pozdním odpoledni krátká návštěva největšího bulharského přístavu BURGASU. Opět alternativou k návštěvě Burgasu bude relaxace a koupel v moři.
 • 8. DEN Návštěva PLOVDIVU, druhého největšího města Bulharska pyšnícího se zachovalým centrem, mešitami, kostely, římskými rozvalinami a paláci ve stylu národního obrození. Odpoledne prohlídka ASENOVA HRADU na skále u ASENOVGRADU, a BAČKOVSKÉHO KLÁŠTERA, druhého největšího v Bulharsku založeného gruzínskými mnichy. Na nocleh přejezd do pohoří RODOPY.
 • 9. DEN V první části dne nás čeká přejezd přes průsmyky pohoří RODOPY a PIRIN. Kolem poledne zamíříme do vesnice RUPITE, rodiště i místa spočinutí slavné věštkyně BABY VANGY. Pak si na úpatí pohoří PIRIN prohlédneme ROŽENSKÝ KLÁŠTER s výhledy na strhující pískovcové útesy a přemístíme se do vinařského města MELNIKU s panoramaty pískovcových pyramid a nádhernou architekturou.
 • 10. DEN Po snídani přejedeme do útrob pohoří RILA k největší a nejslavnější bulharské památce, RILSKÉMU KLÁŠTERU (UNESCO), který založil nejvýznamnější bulharský světec, sv. Ivan. Kolem poledne se zastavíme v KJUSTENDILU, kde si prohlédneme staré centrum, mešity Fatih Mehmed a Ahmed Bey, katedrálu a turecké lázně. V ZEMENSKÉM KLÁŠTEŘE se pokocháme nádhernými středověkými freskami a na nocleh se přesuneme k Sofii.
 • 11. DEN Ráno se zastavíme na předměstí Sofie v BOJANSKÉM KOSTELE (UNESCO), nejvěhlasnější středověké památce Bulharska, a pak přejedeme do centra SOFIE na prohlídku hlavních pamětihodností bulharské metropole (pamětní kostel Alexandra Něvského, chrám sv. Sofie, Národní divadlo, kostely sv. Pátky, sv. Nedělky, sv. Jiří, Archeologické muzeum). Ve večerních hodinách odjezd směrem k srbským hranicím.
 • 11. DEN Přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Návrat do ČR v odpoledních hodinách.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava


SVOZ:
Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto od 3 osob


UBYTOVÁNÍ:
9x nocleh v hotelu ve 2lůžkových pokojích


STRAVOVÁNÍ:
snídaně


CENA ZAHRNUJE:
doprava klimatizovaným autobusem, 9x nocleh v hotelu se snídaní ve 2lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, pojištění léčebných výloh v zahraničí storna zájezdu, informační materiály


CENA NEZAHRNUJE:
vstupy (cca 200 BGN) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 1 800 KčCopyright © 2013 - 2014 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist